ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Ίδρυμα διοικείται, σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδρυτού του, από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο σήμερα απαρτίζουν οι παρακάτω:

 

Πρόεδρος: Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Ομ. Καθηγήτρια και τ. Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου

 

Μέλη:

Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Μπρεδήμας, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ταμίας: Σωτήρης Μουσούρης, τ. Επίκουρος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Μέλος: Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής Γυμνασίου και Λυκείου Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα

Οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. είναι χωρίς αμοιβή.