Συζήτηση στη ΝΕΤ σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ και αναφορά στο Ψήφισμα και την Εκδήλωση του ΙΜΔΑ

Στο σύνδεσμο

http://www.ytchannelembed.com/video.php?id=5h8kI2TluM&user=ertsocialnetworks&t=#.UePlx6xq37U

Δείτε τη συζήτηση στη ΝΕΤ (14.07.2013), στην οποία έγινε αναφορά στο Ψήφισμα του ΙΜΔΑ «Να επιστραφεί τάχιστα η κρατική περιουσία στο ελληνικό κράτος και να σταματήσει το γενικό "ξεπούλημα" της Ελλάδας από το ΤΑΙΠΕΔ» (λεπτό 1:20), καθώς και στη σχετική ημερίδα που διοργάνωσε το ΙΜΔΑ με το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 26.06.2013 (λεπτό 9:53).