Η Εξόντωση των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Τουρκικές φυλακές, Γενεύη.

Η Εξόντωση των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Τουρκικές φυλακές, Γενεύη.


Tη δήλωση που ακολουθεί εξεφώνησε στις 18 Απριλίου 2, η αντιπρόσωπος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κυρία Τέρψη Λαμπρινοπούλου, στο πλαίσιο της 57ης ετήσιας Συνόδου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, στη Γενεύη, θέμα ημερήσιας διάταξης 17: Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: (β) Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Εξόντωση των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στις Τουρκικές Φυλακές


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θεωρεί καθήκον του να θέσει υπόψιν της Πεντηκοστής-έβδομης Συνόδου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη συνεχιζόμενη εξόντωση στις Τουρκικές φυλακές των πολιτικών κρατουμένων, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το γεγονός ότι περισσότεροι από 1000 πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία πραγματοποιούν απεργία πείνας και αγωνίζονται σκληρά κατά της μεταφοράς τους στα "λευκά κελιά" των νέων τουρκικών φυλακών τύπου F μέχρι του σημείου, κατά τη μεταφοράς τους σαυτά, να τραυματιστούν σοβαρά περισσότεροι από 130 και να πεθάνουν 32 - είναι αρκετό για να αποδείξει ότι η απελπισία τους από τη σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση στην οποίαν υπόκεινται τους οδήγησε στην προτίμηση του θανάτου.

Τα γεγονότα που επακολούθησαν δεν είναι λιγότερο ανησυχητικά. Η χορήγηση αμνηστίας μόνο σε κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου και όχι σε πολιτικούς κρατούμενους - σε αντίθεση προς τα διεθνώς κρατούντα στη θεωρία και την πράξη - καθώς και ο εγκλεισμός τους σε λευκά κελιά πλήρους απομόνωσης δείχνουν διαθέσεις εξόντωσης καθώς και διεξαγωγής βασανιστηρίων χωρίς μάρτυρες. Υπενθυμίζουμε ότι οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες Φυλακών του Συμβουλίου της Ευρώπης [European Prison Rules - R(87) 3] προβλέπουν "τη χρήση της απομόνωσης μόνο ως τιμωρίας περιορισμένου χρόνου και υπό την καθημερινή επίβλεψη γιατρού για την παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας του απομονωμένου" (Κανόνες 37-38).

Οι παράλληλες ειδήσεις για επιθέσεις κατά των ηγετικών προσώπων αλλά και κατά των γραφείων οργανώσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας συμπληρώνουν την εικόνα της οργανωμένης και με κάθε θυσία εφαρμογής σχεδίου κατάπνιξης των αγώνων για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα αυτή.

Αυτές οι πρακτικές αποτελούν τις βαρύτερες μορφές προσβολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Τούρκων αγωνιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, κατά παράβαση όλων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει και η Τουρκία, ανάμεσα στις οποίες και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (¶ρθρο 3), η Διεθνής Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (ΟΗΕ) και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

Αποτελούν επίσης και κατάφωρη παραβίαση της Διακήρυξης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τους "Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" της 9ης Δεκεμβρίου 1998, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα, άρα με τη συναίνεση και της Τουρκικής Κυβέρνησης.

Πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου αναφέρουν ότι έχουν πεθάνει 11 ακόμη άτομα (τώρα - 23-4-01 - έφθασαν στα 17), ενώ πάρα πολλοί κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί σε Τουρκικά νοσοκομεία όπου και αναμένεται να πεθάνουν.

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητεί από την Επιτροπή, και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων, των Εθνικών Οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων να θέσουν τέρμα στην εξόντωση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που προσφέρονται από το διεθνές δίκαιο.

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 9ης Δεκεμβρίου 1998 δεν πρέπει να καταντήσει ένα απλό φύλλο χαρτί.