Τουρκικές φυλακές.

Τουρκικές φυλακές.


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) εξακολουθεί να ανησυχεί για την συνεχιζόμενη σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων στις τουρκικές φυλακές. Λυπάται για το γεγονός ότι εδώ και 6 ήδη μήνες δεν έχει σημειωθεί καμία βελτίωση.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 16 του τουρκικού αντιτρομοκρατικού νόμου θα βελτίωναν ασφαλώς την κατάσταση υπό τον όρο της πραγματοποίησης τους στην πράξη, πράγμα που κάθε άλλο παρά ασφαλές πρέπει να θεωρείται.

Πάντως, η απομόνωση στα λευκά κελιά πρέπει να σταματήσει τάχιστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) αλλά και κάθε άλλο διεθνές και ευρωπαϊκό όργανο για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε σχετικό μέσο και μέτρο προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο για να τεθεί τέρμα στην απαράδεκτη κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου των μαχόμενων ακριβώς υπέρ αυτών των δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2

Η Πρόεδρος του ΙΜΔΑ
Καθηγ. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου