ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ

Δήλωση για το θέμα των απεργών πείνας

Δήλωση για το θέμα των απεργών πείνας

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την όλη εξέλιξη του θέματος των 7 κρατουμένων απεργών πείνας.

Κατά την καταγγελία του ΔΣΑ, διάφορες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν διαπραχθεί σε βάρος τους. Εμείς θεωρούμε ότι η περίπτωση απαιτεί τη ταχύτερη δυνατή εκδίκαση της υπόθεσης αφού επιτραπεί αμέσως στους συλληφθέντες η ελεύθερη επικοινωνία με τους συνηγόρους τους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει αφ’ενός μεν ότι προβάλλονται ισχυρισμοί βαρειών παραβιάσεων ΔΑ, αφ’ετέρου ότι υπάρχει πλέον κίνδυνος θανάτου ή ανήκεστης βλάβης της υγείας των απεργών. Η παράταση της κατάστασης αυτής τροφοδοτεί σοβαρές κοινωνικές ανησυχίες.

Εξ άλλου, δεν θεωρούμε άσκοπο να σημειώσουμε ότι οι λαϊκές συγκεντρώσεις κατά τις συνόδους κορυφής είναι δικαιολογημένος τρόπος έκφρασης λαϊκών αιτημάτων. Και ακόμη ότι η λαϊκή συγκέντρωση κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης ήταν η ειρηνικότερη από όσες είχαν γίνει ως τότε σε άλλες χώρες.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003