«Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Προβλήματα και προοπτικές» [Β. Τσεβρένης (επιμ. εκδ.), Andy’s Publishers, Αθήνα, 2016, 66 σελ.].

Το βιβλίο περιλαμβάνει τα πρακτικά της εκδήλωσης με θέμα: «Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Προβλήματα και προοπτικές», την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) στις 10 Δεκεμβρίου 2015 με αφορμή την 67η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΒΙΒΛΙΟ