Προτάσεις Επιτροπή ΙΜΔΑ κατά των πυρηνικών κινδύνων (Ε.Π.ΚΙ.)

                 Αθήνα 10-8-2015

Προς τον καθηγητή Κ. Φωτάκη

Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας

Υπουργείο Παιδείας

Κύριε υπουργέ,

διαβάσαμε ότι τέθηκε στις 28/07/2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Π. Δ. «Περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων (πυρηνικών αντιδραστήρων) και ραδιενεργών αποβλήτων» και κλήθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Π. Δ.

Εξ όσων γνωρίζουμε, τα μόνα Ελληνικής προέλευσης πυρηνικά απόβλητα είναι τα αναλωθέντα καύσιμα του μικρού επιστημονικού αντιδραστήρα δεξαμενής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», τα οποία, μέσω συμφωνίας με τις ΗΠΑ και για λόγους ασφαλείας, επιστρέφονται στις ΗΠΑ, καθώς και τα ιατρικά απόβλητα των Νοσοκομείων. Η θέσπιση νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων είναι βεβαίως αναγκαία. Θα πρέπει όμως ρητά να διασφαλίζει αποκλειστικά τη διαχείριση των νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων και να αποτρέπει την εισαγωγή αναλωθέντων καυσίμων πυρηνικών αντιδραστήρων, ή άλλων ραδιενεργών αποβλήτων από την ΕΕ ή άλλη χώρα μέσω διακρατικών συμφωνιών, είτε για αποθήκευση, είτε για επεξεργασία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης, ούτε συναφή τεχνογνωσία και κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ραδιενεργών υλικών εν γένει.

Η Επιτροπή κατά των Πυρηνικών Κινδύνων (Ε.Π.ΚΙ.) του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) συμφωνεί με την αναγκαιότητα του Π. Δ., εκφράζει όμως την αντίθεσή της για το περιεχόμενο του άρθρου 12 του Π. Δ. ως έχει και προτείνει:

  1. Το Π. Δ. να περιορισθεί μόνο στην ασφαλή διαχείριση των νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων, μιας και δεν υπάρχουν άλλου είδους ραδιενεργά απόβλητα Ελληνικής προέλευσης.
  2. Να απαλειφθεί από το άρθρο 12, παρ.2 του Π. Δ. το εξής: «… Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κράτους και άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ή τρίτης χώρας για την αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων,…. προς επεξεργασία εντός της Ελλάδος, λαμβανομένων υπ’ όψη … … που ανήκει στη δικαιοδοσία άλλης χώρας.»

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία αναλωθέντων καυσίμων ή άλλων ραδιενεργών αποβλήτων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Απαιτούνται ειδικές, πανάκριβες και υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις, καθώς και συναφής τεχνογνωσία, τις οποίες η χώρα δεν διαθέτει. Εν πάση περιπτώσει, τα ραδιενεργά απόβλητα και η επεξεργασία τους θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων και στο οικοσύστημα των περιοχών εγκατάστασής τους.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.ΚΙ.

Απόστολος Δ. Παναγιώτου

Ομότιμος Καθηγητής (Πυρηνικής Φυσικής)

Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης CERN

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο πρωθυπουργού
  2. Υπουργό Εσωτερικών