ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), η 12η Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Η παιδική εργασία αποτελεί ένα μείζον θέμα τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις αναπτυγμένες χώρες που συνήθως αντιμετωπίζεται με σιγή, αδιαφορία και απάθεια. Εφέτος, η Παγκόσμια Ημέρα έχει κεντρικό θέμα την απασχόληση του παιδιού ως υπηρετικού προσωπικού.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σήμερα στον κόσμο 246 εκατομμύρια παιδιά (δηλαδή, ένα στα έξι παγκοσμίως) εργάζονται σε ασχολίες που καταστρέφουν τη ψυχική, τη σωματική και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Από αυτά 2,5 εκατομμύρια ζουν στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Περισσότερα από 73 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά έχουν ηλικία κάτω από δέκα ετών. Κάθε χρόνο, 22 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν σε εργατικά ατυχήματα.

Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά εργάζονται χωρίς τη θέλησή τους. Είναι θύματα οικονομικής και συχνά σεξουαλικής εκμετάλλευσης τόσο των προαγωγών και των σύγχρονων δουλεμπόρων όσο και των ίδιων των οικογενειών τους που συχνά τα υποχρεώνουν να εργάζονται κάτω από απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες για να προσπορίσουν οικονομικά οφέλη, κάποτε όμως από αδήριτες ανάγκες για επιβίωση. Τα παιδιά αυτά στερούνται βασικών δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, το δικαίωμα στη παροχή στέγης και περίθαλψης, το δικαίωμά τους να εργάζονται μόνο τόσες ώρες όσες επιτρέπει η ηλικία τους, το δικαίωμα στο παιχνίδι και τη συναναστροφή με την οικογένεια και τα άλλα παιδιά, κλπ.

Η διεθνής κοινότητα έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα δεσμευτικών κανόνων για την προστασία του παιδιού γενικότερα και την απαγόρευση της παιδικής εργασίας ειδικότερα, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1990), που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη πλην των ΗΠΑ, και η Σύμβαση (Νο. 182) του ΔΟΕ για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Παιδικής Εργασίας (1999) που ήδη κύρωσαν 150 κράτη. Η χώρα μας κύρωσε την Σύμβαση του ΔΟΕ τον Νοέμβριο 2 και έχει ήδη προβεί στην κατάρτιση του καταλόγου με τις εργασίες εκείνες που βλάπτουν την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των παιδιών.

Το ΙΜΔΑ και υπό την ιδιότητά του ως εθνικού συντονιστή της Παγκόσμιας Πορείας κατά της Παιδικής Εργασίας, που αγωνίστηκε και συμμετέσχε στη συνεδρίαση του ΔΟΕ που ψήφισε τη Σύμβαση 182, καλεί όλα τις κυβερνήσεις να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα ουσιαστικής εφαρμογής της για να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της βαριάς παιδικής εργασίας που ντροπιάζει όλη την ανθρωπότητα.

ΤΟ Δ.Σ. του ΙΜΔΑ
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004