ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ υπό το πρίσμα της καταστροφής του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΙΣΗ), η Πρωτοβουλία Ηρακλείου κατά της εξουδετέρωσης των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) οργάνωσαν με επιτυχία την εκδήλωση με θέμα:

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

υπό το πρίσμα της καταστροφής του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο

 

            Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Τζανάκης Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής Κλινικής Επιδημιολογίας, Λιονής Χρήστος, καθηγητής Γενικής Ιατρικής, Πετράκης Δημήτρης, Παιδοχειρουργός και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Ηρακλείου κατά της «εξουδετέρωσης» των χημικών της Συρίας και Καζανάς Κωνσταντίνος, Δικηγόρος και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΜΔΑ.

            Στις ομιλίες τους οι εισηγητές τόνισαν τους θανάσιμους κινδύνους που εγκυμονεί για τον άνθρωπο και το περιβάλλον το εγχείρημα της εν πλω υδρόλυσης των χημικών όπλων της Συρίας, το οποίο πραγματοποιείται με αδιαφανείς διαδικασίες και δίχως να έχουν ενημερωθεί και συμμετάσχει στη λήψη των αποφάσεων οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς.

            Ο κ. Πετράκης επεσήμανε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τα χημικά όπλα στην υγεία των ανθρώπων και τις ανεπανόρθωτες καταστροφές στο περιβάλλον. Ο κ. Λιονής, μεταξύ άλλων, ανέδειξε την αγωνία του ιατρικού σώματος, της πανεπιστημακής κοινότητας και της κρητικής κοινωνίας για το πλωτό εγχείρημα, τόνισε δε ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλεισθεί και ότι εν τέλει η υγεία δεν μπορεί να είναι μια μονοσήμαντη αναφορά, αλλά συνισταμένη πολλών παραγόντων. Ο κ. Τζανάκης αναφέρθηκε ιδίως στην αδιαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην ουσιαστική ανάγκη καταστροφής των χημικών όπλων που αποτελούν κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη, ενώ ο κ. Καζανάς ανέλυσε τις παραβάσεις του διεθνούς περιβαλλοντικού κεκτημένου που προκαλούνται από το σχεδιαζόμενο εγχείρημα και ιδίως της αρχής της προλήψεως και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας μιας οικολογικά συνειδητοποιημένης κοινωνίας.

            Στη εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, της ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, τοπικών φορέων και οργανώσεων κ.ά., αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με το κοινό και οι διοργανωτές κλείνοντας ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προσφύγουν στα αρμόδια διεθνή όργανα για τις συνεχιζόμενες παραβάσεις του διεθνούς δικαίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.