Κοινωνικό Φόρουμ, Φλωρεντία 7-10.11.02

Κοινωνικό Φόρουμ, Φλωρεντία 7-10.11.02To Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) μετέσχε στις εργασίες του Κοινωνικού Φόρουμ (SOCIAL FORUM), που έλαβαν χώρα
από 7-10.11.2002, στην Φλωρεντία της Ιταλίας, εργασίες που κορυφώθηκαν με την μεγάλη πορεία υπέρ της Ειρήνης που έγινε την 9.11.2002 το μεσημέρι, με αντιπρόσωπο τον δικηγόρο κ. Κ. Μαυροειδή.

Στα πλαίσια των εν λόγω εργασιών ανεπτύχθησαν τρείς θεματολογικές ενότητες, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και διαλογικές συζητήσεις.
Η πρώτη ενότητα, αφορούσε τον τομέα «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ», η δεύτερη την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ» και η τρίτη τα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».

Ο εκπρόσωπος παρακολούθησε τις εξής εκδηλώσεις :
1. Την 7/11 ημέρα Πέμπτη το πρωί, το Συνέδριο της ενότητας «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με θέμα «Πληροφορίες και κουλτούρα, πλουτοπαραγωγικές πηγές της ανθρωπότητας. Από ένα σύστημα βασισμένο στο μονοπώλιο, σε νέα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα».
Κατά το συνέδριο αυτό, στο οποίο ομιλητές ήσαν οι Luciana Castellina, Rainer Rilling, Roberta Savio, Cees Hamerlink και Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξετάσθηκαν ουσιαστικά οι δυνατότητες, όχι μόνο διατήρησης των υφισταμένων και καθ οιονδήποτε τρόπο κατοχυρωμένων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσα στο υφιστάμενο σύστημα που χαρακτηρίσθηκε ως μονοπωλιακό, αλλά και η γένεση νέων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, που θα αποτελέσουν εν κατακλείδι το αποτέλεσμα, μέσα από την διαδικασία αλλαγής του υπάρχοντος μονοπωλιακού συστήματος, σε ένα δικαιότερο και αληθινά δημοκρατικό σύστημα, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και έξω από κάθε ρατσιστική διάθεση και προσανατολισμό. Όλα αυτά ανεπτύχθησαν, λόγω της ευρύτητας του θέματος σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από ένα πλέγμα συγκριτικών πληροφοριών για την κουλτούρα και τις επί μέρους ιδιαιτερότητες των λαών και ανελύθησαν οι δυσκολίες του εγχειρήματος και εκ της αιτίας αυτής, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εν τέλει εμπόδιο, λόγω ακριβώς και της παγκοσμιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2.Την αυτή ημέρα το απόγευμα, το σεμινάριο, στην ενότητα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με θέμα «Ευρωπαϊκές Πολυεθνικές και συνδικαλιστική δράση». Κατά το σεμινάριο αυτό, έγινε αφ ενός μεν, ευρύτατη αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην προσπάθεια που σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται την στιγμή αυτή για την περιστολή τους ή και την καταστολή τους σε πολλές περιπτώσεις, αφ ετέρου δε στην μεταφορά έργου από τις διάφορες μεγάλες εταιρείες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, προς τις χώρες της ¶πω Ανατολής, όπου την στιγμή αυτή οι εργαζόμενοι στις χώρες αυτές τελούν ουσιαστικά υπό καθεστώς δουλείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός που ανέφερε ο παριστάμενος στο σεμινάριο, εκπρόσωπος του πρώτου εργατικού συνδικάτου που προσπαθεί να λειτουργήσει στην ΜΙΑΝΜΑΡ πρώην Μπούρμα, πως ο μηνιαίος μισθός των εκεί εργαζομένων στις μεγάλες εταιρείες, ανέρχεται σε δύο δολάρια ΗΠΑ. Έγινε περαιτέρω αναφορά από αυτόν, στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας που έχει πλέον προσλάβει τεράστιες διαστάσεις στις εκεί χώρες. Στο σημείο τούτο έγινε τοποθέτηση εκ μέρους του Ιδρύματος, πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού και στην υπάρχουσα σύμβαση που τα κατοχυρώνει, καθώς και στην προσπάθεια την οποία το ΙΜΔΑ καταβάλλει στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην πρόταση που κατέθεσε στο συγκεκριμένο σεμινάριο ο Έλληνας εκπρόσωπος της ΟΤΟΕ Πολυζώης Πεπές, για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και για την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης δημοσιοποίησης καταλόγων επιχειρήσεων που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα και αντιστοίχων ( Black Lists) για τις επιχειρήσεις που τα παραβιάζουν, αναφερόμενος παράλληλα στο παράδειγμα της Τράπεζας EUROBANK-Ergasias, η οποία δεν τηρεί το θεσμοθετημένο από τις ΣΣΕ ωράριο, δεν καταβάλει υπερωρίες κλπ.
3.Την 8.11 το πρωί το Συνέδριο στην ενότητα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με θέμα «Από την διακήρυξη της Νίκαιας στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η κρίση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη και ο αγώνας για την διεύρυνση της ιδιότητας του πολίτη». Ομιλητές ήσαν οι Boaventura Sousa Santos, Luigi Feraiolli, Pierre Barge, Guglielmo Epifani, Carmen San Jose και Αντώνης Μανιτάκης. Κατά την εν λόγω συνεδρία έγινε αναφορά κατ αρχήν στην Διακήρυξη της Νίκαιας με την οποία δεν κατοχυρώθηκαν ουσιαστικά τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, πράγμα το οποίο και θα πρέπει να γίνει με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Μάλιστα με δεδομένη την σημερινή πραγματικότητα της συνεχώς αυξανομένης μετανάστευσης προς όλες τις χώρες της Ευρώπης, τονίσθηκε η αναγκαιότητα διεύρυνσης των υποκειμένων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με την Συνθήκη και στους μετανάστες. Εξετάσθηκε εν κατακλείδι η όλη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μία δημοκρατική Ευρώπη με την παράλληλη διεύρυνση της ιδιότητας του πολίτη μέσα από ένα γενικότερα διευρυμένο πλέγμα δικαίου, ούτως ώστε να καταστούν συγκοινωνοί των δικαιωμάτων και οι μετανάστες και γενικότερα οι εκτός Ευρώπης αλλοδαποί που έρχονται σε αυτήν.
4.Την ιδία ημέρα το απόγευμα, στα πλαίσια της ενότητας «ΠΟΛΕΜΟΣ», το σεμινάριο «Βαλκάνια, καθρέπτης της Ευρώπης. Εθνικισμοί, Πόλεμος-Ειρήνη-Σύνορα-Μεταναστεύσεις». Στο σεμινάριο αυτό έγινε ευρεία αναφορά στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην όλη Βαλκανική χερσόνησο καθώς και στα αίτια που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή. Τονίσθηκαν οι κίνδυνοι από την αυξανόμενη εθνικιστική και αλυτρωτική τάση μερικών εκ των κρατών στην περιοχή αυτή, γεγονός που συντελεί στην γενικότερη αστάθεια αλλά και πολεμική ατμόσφαιρα που επικρατεί. Επίσης ο ρόλος που θα πρέπει να παίξει η ενωμένη δημοκρατική Ευρώπη για την απάλειψη της. Τέλος εθίγησαν τα προβλήματα της λαθρομετανάστευσης που διενεργείται μέσα στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και της αναγκαστικής μετανάστευσης κατοίκων της Βαλκανικής των οποίων οι χώρες είτε επλήγησαν από επιθέσεις των ΗΠΑ και των συνοδοιπόρων τους (Γιουγκοσλαβία), είτε από μετά των χωρών συγκρούσεις (Κόσσοβο κλπ.).
5.Το πρωϊ του Σαββάτου 9.11, το συνέδριο της ενότητος «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», που αφορούσε το θέμα «Μετανάστες/τριες και Ευρώπη φρούριο. Απαρτχάιντ, κοινωνική σύγκρουση και διεύρυνση της ιδιότητας του πολίτη».Περιγράφηκε η επικρατούσα κατάσταση σε όλη την Ευρώπη αναφορικά με τους μετανάστες και το συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα που παρατηρείται, καθώς και τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών, όσον αφορά την αποδοχή τους και την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή κοινωνία και πραγματικότητα. Τονίσθηκαν οι αποκλεισμοί που αντιμετωπίζουν, το γεγονός της εκμετάλλευσης τους σε επίπεδο εργασίας και η μη αναγνώριση στο πρόσωπο τους έστω και των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που μεταξύ άλλων καθιστά αναγκαία την γενικότερη πρόβλεψη όπως δια της διευρύνσεως της ιδιότητας του πολίτη, οι άνθρωποι αυτοί να καταφέρουν να γίνουν αληθινό κομμάτι της κοινωνίας, απολαμβάνοντας ισονομίας και ισοπολιτείας σε μία ενωμένη δημοκρατική και ανθρωπιστική Ευρώπη.
Ο εκπρόσωπος του ΙΜΔΑ κ. Κ. Μαυροειδής συμμετείχε μαζί με άλλους 500.000 περίπου διαδηλωτές στην πορεία ειρήνης.

Σημειώνουμε ότι το ΙΜΔΑ διαθέτει στα γραφεία του σχετικό ενημερωτικό υλικό (Λυκαβηττού 1, ώρες : 9.30-2.00).