Σχόλιο ΙΜΔΑ για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

 

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) χαιρετίζει την ψήφιση με ευρεία συναίνεση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης συνιστά το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει σφαιρικά και διεξοδικά τις διαφορετικές μορφές βίας κατά των γυναικών[1]. Όπως έχει ήδη επισημάνει και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η Σύμβαση στοχεύει στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη διοικητικών πρακτικών και μέτρων που αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατασταλτική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας[2].

Αναμφισβήτητα, με την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, επτά χρόνια μετά την υπογραφή της, το εθνικό δίκαιο επιτέλους εκσυγχρονίζεται με την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων και θέτει επί τάπητος ουσιαστικά ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το Ίδρυμά μας εκφράζει την ελπίδα για εφαρμογή στην πράξη του ψηφισθέντος Νόμου και τη μη μετατροπή του σε «κενό γράμμα».

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

 


[1] Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 7/4/2011 και υπογράφηκε την 11/5/2011 κατά την 121η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Κωνσταντινούπολη. Τέθηκε σε ισχύ στις 22/4/2014.

[2] Παρατηρήσεις ΕΕΔΑ επί του Σχ/Ν «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας», διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/EEDA_Symvasi_Konstad.pdf