Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - 8 Μαρτίου 2017

Με την ευκαιρία της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2017), το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) συνέταξαν το ακόλουθο Μήνυμα.

Η 8η Μαρτίου κάθε χρόνου τιμάται διεθνώς ως Ημέρα της Γυναίκας. Την Ημέρα αυτή ξεκίνησε ο αγώνας των γυναικών για άρση των διακρίσεων σε βάρος τους και για ίση μεταχείριση με τους άνδρες.


Αξίζει να φέρνουμε στη μνήμη μας κάθε χρόνο, και να τιμούμε την ηρωική εξέγερση, της 8ης Μαρτίου του 1857, των γυναικών που εργάζονταν στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη υπό απάνθρωπες συνθήκες, μέχρι του σημείου να είναι κρεμασμένες από τις μασχάλες και να εργάζονται συγχρόνως με τα πόδια και με τα χέρια επί 15 ώρες την ημέρα (ενώ οι άνδρες εργάζονταν δεκάωρο, με άλλες συνθήκες εργασίας και άλλη αμοιβή). Παράλληλα γεννούσαν και μεγάλωναν παιδιά, συχνότατα άρρωστες και φυματικές, και η ζωή τους κατά κανόνα δεν ξεπερνούσε την ηλικία των 40 ετών. Είναι άξιο μεγάλου θαυμασμού το ότι αυτές οι εξουθενωμένες γυναίκες βρήκαν τη δύναμη να οργανώσουν διαδήλωση διεκδικώντας το δίκιο τους. Δικαίως, σε ανάμνηση του ηρωισμού των εργατριών εκείνων, η 8η Μαρτίου τιμάται ως σύμβολο των αγώνων όλων των Γυναικών για πλήρη και ουσιαστική ισότητα.


Έκτοτε οι διεκδικήσεις και οι αγώνες των Γυναικών γενικεύτηκαν. Οι γυναίκες άρχισαν να συνειδητοποιούν τις αδικίες που από αιώνες υπήρχαν σε βάρος τους. Βγήκαν ακόμη και στους δρόμους, ζητώντας το δίκιο τους. Πολλά ανδρικά μετερίζια έπεσαν, και πολλά δίκαια αιτήματα βρήκαν δικαίωση.


Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατακτήσαμε την ποθούμενη ισότητα. Παρά την υιοθέτηση διεθνών συμβάσεων και τη συγκρότηση διεθνών οργάνων για την ισότητα των φύλων, σε πολλές χώρες οι γυναίκες δεν έχουν ίση μεταχείριση με τους άνδρες για ίσης αξία εργασία, εξακολουθούν να απασχολούνται σε υποδεέστερες εργασίες, και δεν έχουν πρόσβαση στις ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας. Αλλού τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, όπως εκεί όπου οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να κρύβονται πίσω από μια μπούργκα, όπου ισχύει το βάρβαρο έθιμο του ακρωτηριασμού γενετήσιων οργάνων των κοριτσιών, γάμοι ανηλίκων κοριτσιών, repudium, στέρηση κληρονομικού δικαιώματος, απαγόρευση άσκησης αμειβόμενου επαγγέλματος, και άλλα πολλά.


Στην περιοχή που ζούμε, πρέπει να παραδεχθούμε έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, ιδιαίτερα σε τομείς όπως αυτός της ισότιμης εκπροσώπησης των δύο φύλων στα διάφορα αιρετά όργανα, εθνικά και ευρωπαϊκά, όπως ορίζει και το Ελληνικό Σύνταγμα που ρητώς αναφέρει στο άρθρο 116 παρ. 2 ότι «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών», και ότι «το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Ακόμη κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα της πρόσβασης των γυναικών σε ανώτατα αξιώματα, της πρόσβασης σε όλα τα επαγγέλματα, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, μετά και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η κύρωση της οποίας πληροφορούμεθα ότι προωθείται και στη χώρα μας.


Τονίζουμε πάντως ότι θεωρούμε αποκλειστέα κάθε οπισθοχώρηση, που δυστυχώς έχει κάνει αναιδή διείσδυση στη σημερινή κοινωνία με διάφορες ύπουλες μεθόδους. Τέτοια μέθοδος είναι π.χ. η εισαγωγή σε μερικές χώρες της αρχής κάθε πρόταση ιδιαίτερης σοβαρότητας να ψηφίζεται παμψηφεί. Αυτό στην πράξη εφαρμόζεται με το χαρακτηρισμό μιας προτεινόμενης διάταξης για την ισότητα ως ιδιαίτερα σοβαρής, και την εν συνεχεία απόρριψή της από έστω και μία σκόπιμη αρνητική ψήφο. Έτσι όμως καταργείται η κρατούσα από αιώνες δημοκρατική αρχή να λαμβάνονται οι αποφάσεις στα συλλογικά όργανα με την πλειοψηφία των μελών τους.


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, θα τιμήσουν την επέτειο αυτή με ειδική εκδήλωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω των πολλών εκδηλώσεων που συμπίπτουν τις ημέρες αυτές και το κοινό δυσκολεύεται να τις παρακολουθήσει όλες. Η Ημερομηνία της εκδήλωσής μας θα κοινοποιηθεί εγκαίρως. Με αφορμή όμως αυτή την επέτειο, επισημαίνουν:


Γυναίκες γρηγορείτε. Η πλήρης και ουσιαστική ισότητα την οποία απαιτούμε δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Η προσπάθεια για να την αποκτήσουμε πρέπει να ενταθεί. Αποτρέψτε κάθε οπισθοδρόμηση στα δικαιώματά σας. Μην επαναπαύεσθε.


Άνδρες, όσοι πιστεύετε στη δημοκρατία, στo δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίξτε αυτά τα δίκαια αιτήματα για ένα δικαιότερο και καλύτερο κόσμο.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Ίδρυμα Μαρακοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ελλάς Ελένη Κουράκου
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας