Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, που έχει καθιερωθεί διεθνώς από τον ΟΗΕ, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) θα ήθελε να τονίσει ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα όχι μόνο εορτής και θαυμασμού αλλά και εγρήγορσης και προβληματισμού.

Τιμούμε αρχικά τις εργάτριες των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας στη Ν. Υόρκη, που με τους ηρωικούς αγώνες που έδωσαν πριν από περίπου 160 χρόνια, ενάντια στα στερεότυπα και στις αντιξοότητες της εποχής, διεκδίκησαν την εξάλειψη διακρίσεων εις βάρος τους και την ίση μεταχείριση με τους άνδρες.

Με την πάροδο των αιώνων, αναμφίβολα έχει σημειωθεί πρόοδος χάρη βεβαίως και στις δράσεις υπερεθνικών και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί ακόμα η πλήρης και ουσιαστική ισότητα των γυναικών. Αρκούν μόνο ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία: μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες απ’ό,τι στους άνδρες[1], ανισότητα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και στις αμοιβές απασχόλησης για ίσης αξίας εργασία[2], υποεκπροσώπηση σε αιρετά όργανα. Επίσης, δεν πρέπει να παραλειφθεί η περιθωριοποίηση των γυναικών μεταναστών και προσφύγων όπως και η έμφυλη βία. Από την άλλη πλευρά, σε κάποιες χώρες συνεχίζουν δυστυχώς ακόμη να εφαρμόζονται εις βάρος των γυναικών πρακτικές και παραδόσεις που υπονομεύουν τα διεθνώς κατοχυρωμένα Δικαιώματα του Ανθρώπου[3].

Σε εθνικό επίπεδο, το ΙΜΔΑ εκφράζει ικανοποίηση για την κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με για την «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας»[4]. Το Ίδρυμά μας έχει ήδη επισημάνει την καθοριστική σημασία κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθότι συνιστά το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει σφαιρικά και διεξοδικά τις διαφορετικές μορφές βίας κατά των γυναικών. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η θέση σε διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας», το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αύξηση της ποσόστωσης φύλου τουλάχιστον στο 40% σε κάθε ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές[5].

Το Ίδρυμά μας χαιρετίζει την ανάληψη των παραπάνω πρωτοβουλιών εκ μέρους της Πολιτείας, εκφράζοντας όμως την ελπίδα ότι αυτές θα αποτελέσουν μόνο την αρχή και όχι το επιστέγασμα των δράσεων για πλήρη και ουσιαστική ισότητα των φύλων. Ως εκ τούτου, θα συνεχίζει να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να αγωνίζεται και να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια για βελτίωση της θέσης των γυναικών σε όλους τους τομείς.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018

 


[1] Στη χώρα μας, το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας ήταν 28,1% για τις γυναίκες και 19,9% για τους άνδρες. Βλ. περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/infograph/womenmen/bloc-2b.html?lang=el

[2] Εκτιμάται ότι η ετήσια αμοιβή των γυναικών στην Ελλάδα είναι 15% λιγότερη απ’ό,τι εκείνη των ανδρών.  Βλ. περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.kathimerini.gr/951589/gallery/periodiko-k/reportaz/h-epomenh-megalh-maxh

[3] Αρκεί να αναφέρουμε ενδεικτικώς τα ακόλουθα: ακρωτηριασμός γενετήσιων οργάνων κοριτσιών, στέρηση κληρονομικού δικαιώματος και απαγόρευση άσκησης αμειβόμενου επαγγέλματος, κ.ά.

[4] Επί του Σχεδίου Νόμου, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) έχει καταθέσει κείμενο παρατηρήσεων το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/EEDA_Symvasi_Konstad.pdf

[5] Βλ. άρθρα 10 και 11 του Σχεδίου Νόμου καθώς και το σχετικό Δ. Τύπου της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων:http://www.isotita.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-o%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE/. Το Ίδρυμά μας έχει υποστηρίξει την ανάγκη για ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις βουλευτικές εκλογές με το άρθρο 116 παρ. 2 του Συντάγματος, προτείνοντας: «Ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω». Βλ. για περισσότερες πληροφορίες, Πρόταση Διάταξης και Αιτιολογική έκθεση για τη συμμετοχή των γυναικών κατά το 1/3 στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών, 23.10.2007, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mfhr.gr/parembaseis/articles-giwtopoyloy/63-protash-23-okt-2007.html

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) χαιρετίζει την ψήφιση – με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία – του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182)».

Το ΙΜΔΑ υπενθυμίζει ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), υπό την Προεδρία της Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, είχε εκδώσει αποφάσεις σχετικά με τους δι’αντιπροσώπου τελούμενους μουσουλμανικούς γάμους στην Ελλάδα (2003)[1], καθώς και για την τέλεση γάμων ανήλικων παιδιών από το Μουφτή στην Ελλάδα (2005)[2]. Πρόσφατα, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ, κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος, κλήθηκε να παραθέσει τις απόψεις της Επιτροπής επί του εν λόγω σχεδίου νόμου κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Στην ομιλία του παρέπεμψε στις παραπάνω αποφάσεις, καθώς και στις παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί της 7ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας (περίοδος 2005 - 2008) προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά της γυναίκας[3] τονίζοντας την ανάγκη οι δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες του Μουφτή να καταργηθούν[4].

Το ΙΜΔΑ θεωρεί ότι η ψήφιση αυτού του νόμου συνιστά ένα πρώτο βήμα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, ιδίως των γυναικών και των παιδιών. Πάγια θέση του Ιδρύματος όμως είναι ότι το ελληνικό Σύνταγμα και οι διεθνείς συνθήκες προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔτΑ) υπερτερούν κάθε εθίμου και πρακτικής η οποία αντιστρατεύεται τα διεθνώς αναγνωρισμένα ΔτΑ. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω μεταρρύθμιση του θεσμού του Μουφτή συνιστά επιβεβλημένο μέτρο.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018


[1]http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/meionothtes/mousoulmanikos_gamos_dia_antiproswpou2003.pdf 

[2]http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/meionothtes/apofasi_peri_telesis_gamwn_anilikwn_paidiwn_apo_moufti2004.pdf 

[3]http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/EEDA_%20CEDAW_%202010fin%20_2_.pdf 

[4] Το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της ΕΕΔΑ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Omilia_gia_Mufti.pdf Η ομιλία (βίντεο) είναι διαθέσιμη εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#cdfb97c6-cc74-4387-bf0a-a85000ab09a5

Με την ευκαιρία της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2017), το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) συνέταξαν το ακόλουθο Μήνυμα.

Η 8η Μαρτίου κάθε χρόνου τιμάται διεθνώς ως Ημέρα της Γυναίκας. Την Ημέρα αυτή ξεκίνησε ο αγώνας των γυναικών για άρση των διακρίσεων σε βάρος τους και για ίση μεταχείριση με τους άνδρες.


Αξίζει να φέρνουμε στη μνήμη μας κάθε χρόνο, και να τιμούμε την ηρωική εξέγερση, της 8ης Μαρτίου του 1857, των γυναικών που εργάζονταν στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη υπό απάνθρωπες συνθήκες, μέχρι του σημείου να είναι κρεμασμένες από τις μασχάλες και να εργάζονται συγχρόνως με τα πόδια και με τα χέρια επί 15 ώρες την ημέρα (ενώ οι άνδρες εργάζονταν δεκάωρο, με άλλες συνθήκες εργασίας και άλλη αμοιβή). Παράλληλα γεννούσαν και μεγάλωναν παιδιά, συχνότατα άρρωστες και φυματικές, και η ζωή τους κατά κανόνα δεν ξεπερνούσε την ηλικία των 40 ετών. Είναι άξιο μεγάλου θαυμασμού το ότι αυτές οι εξουθενωμένες γυναίκες βρήκαν τη δύναμη να οργανώσουν διαδήλωση διεκδικώντας το δίκιο τους. Δικαίως, σε ανάμνηση του ηρωισμού των εργατριών εκείνων, η 8η Μαρτίου τιμάται ως σύμβολο των αγώνων όλων των Γυναικών για πλήρη και ουσιαστική ισότητα.


Έκτοτε οι διεκδικήσεις και οι αγώνες των Γυναικών γενικεύτηκαν. Οι γυναίκες άρχισαν να συνειδητοποιούν τις αδικίες που από αιώνες υπήρχαν σε βάρος τους. Βγήκαν ακόμη και στους δρόμους, ζητώντας το δίκιο τους. Πολλά ανδρικά μετερίζια έπεσαν, και πολλά δίκαια αιτήματα βρήκαν δικαίωση.


Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατακτήσαμε την ποθούμενη ισότητα. Παρά την υιοθέτηση διεθνών συμβάσεων και τη συγκρότηση διεθνών οργάνων για την ισότητα των φύλων, σε πολλές χώρες οι γυναίκες δεν έχουν ίση μεταχείριση με τους άνδρες για ίσης αξία εργασία, εξακολουθούν να απασχολούνται σε υποδεέστερες εργασίες, και δεν έχουν πρόσβαση στις ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας. Αλλού τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, όπως εκεί όπου οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να κρύβονται πίσω από μια μπούργκα, όπου ισχύει το βάρβαρο έθιμο του ακρωτηριασμού γενετήσιων οργάνων των κοριτσιών, γάμοι ανηλίκων κοριτσιών, repudium, στέρηση κληρονομικού δικαιώματος, απαγόρευση άσκησης αμειβόμενου επαγγέλματος, και άλλα πολλά.


Στην περιοχή που ζούμε, πρέπει να παραδεχθούμε έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, ιδιαίτερα σε τομείς όπως αυτός της ισότιμης εκπροσώπησης των δύο φύλων στα διάφορα αιρετά όργανα, εθνικά και ευρωπαϊκά, όπως ορίζει και το Ελληνικό Σύνταγμα που ρητώς αναφέρει στο άρθρο 116 παρ. 2 ότι «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών», και ότι «το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Ακόμη κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα της πρόσβασης των γυναικών σε ανώτατα αξιώματα, της πρόσβασης σε όλα τα επαγγέλματα, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, μετά και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η κύρωση της οποίας πληροφορούμεθα ότι προωθείται και στη χώρα μας.


Τονίζουμε πάντως ότι θεωρούμε αποκλειστέα κάθε οπισθοχώρηση, που δυστυχώς έχει κάνει αναιδή διείσδυση στη σημερινή κοινωνία με διάφορες ύπουλες μεθόδους. Τέτοια μέθοδος είναι π.χ. η εισαγωγή σε μερικές χώρες της αρχής κάθε πρόταση ιδιαίτερης σοβαρότητας να ψηφίζεται παμψηφεί. Αυτό στην πράξη εφαρμόζεται με το χαρακτηρισμό μιας προτεινόμενης διάταξης για την ισότητα ως ιδιαίτερα σοβαρής, και την εν συνεχεία απόρριψή της από έστω και μία σκόπιμη αρνητική ψήφο. Έτσι όμως καταργείται η κρατούσα από αιώνες δημοκρατική αρχή να λαμβάνονται οι αποφάσεις στα συλλογικά όργανα με την πλειοψηφία των μελών τους.


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, θα τιμήσουν την επέτειο αυτή με ειδική εκδήλωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω των πολλών εκδηλώσεων που συμπίπτουν τις ημέρες αυτές και το κοινό δυσκολεύεται να τις παρακολουθήσει όλες. Η Ημερομηνία της εκδήλωσής μας θα κοινοποιηθεί εγκαίρως. Με αφορμή όμως αυτή την επέτειο, επισημαίνουν:


Γυναίκες γρηγορείτε. Η πλήρης και ουσιαστική ισότητα την οποία απαιτούμε δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Η προσπάθεια για να την αποκτήσουμε πρέπει να ενταθεί. Αποτρέψτε κάθε οπισθοδρόμηση στα δικαιώματά σας. Μην επαναπαύεσθε.


Άνδρες, όσοι πιστεύετε στη δημοκρατία, στo δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίξτε αυτά τα δίκαια αιτήματα για ένα δικαιότερο και καλύτερο κόσμο.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Ίδρυμα Μαρακοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ελλάς Ελένη Κουράκου
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας