Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων,

Διαπιστώνει ότι μετά από 50 χρόνια περίπου από την καθιέρωση της ημέρας αυτής, δυστυχώς το πρόβλημα των φυλετικών διακρίσεων παραμένει επίκαιρο, ενώ μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι φυλετικές διακρίσεις αυξάνουν και εντείνονται.

Οι φυλετικές διακρίσεις και ο ρατσισμός είναι φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν πια μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα μας καθώς συνδέονται και με το φαινόμενο της μετανάστευσης από χώρες κυρίως της Ασίας και της Αφρικής.

Το φαινόμενο αυτό διαρκώς γίνεται και εντονότερο, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι γενεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης οι οποίες, κατά κύριο λόγο, συνίστανται στον πόλεμο και τη φτώχια.

Δυστυχώς, για τη δημιουργία αυτών των συνθηκών, ευθύνονται ιστορικά κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και οι ΗΠΑ, ο «Δυτικός» κόσμος, ο οποίος είτε εξάντλησε και συνεχίζει να εξαντλεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, είτε κατέστρεψε την υλικοτεχνική τους υποδομή προκαλώντας ή και  πρωταγωνιστώντας σε ένοπλες συρράξεις. Τώρα καλούμαστε να υποδεχθούμε τα θύματα της πολιτικής αυτής ως μετανάστες και πρόσφυγες.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, εγκαταλείπουν τις χώρες τους, όχι απλά για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση αλλά, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, απλά για να επιβιώσουν.

Όμως, η ακολουθούμενη πολιτική και η νομική αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης,  τόσο από την εσωτερική έννομη τάξη όσο και από την ευρωπαϊκή, οδηγούν στην περιθωριοποίησή των μεταναστών και των προσφύγων, στη «γκετοποίησή» τους και τελικά την εξαθλίωσή τους.

Οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα ταλαιπωρούνται απάνθρωπα για μήνες προκειμένου να υποβάλουν το αίτημά τους. Οι λαθρομετανάστες έχουν πολύ σπάνια την ευκαιρία να νομιμοποιηθούν και παραμένουν «αόρατοι» για την Ελληνική έννομη τάξη και επομένως στερούνται όλων των δικαιωμάτων τους, δεν μπορούν να εργαστούν, να αποκτήσουν ανθρώπινη στέγη, να συνάψουν γάμο, να έχουν υγειονομική περίθαλψη, να κυκλοφορήσουν, και τελικά να ζήσουν, με άμεση συνέπεια να ζουν υπό το καθεστώς διαρκούς φόβου και συχνά να στρέφονται σε παραβατικές συμπεριφορές προκειμένου να επιβιώσουν.

Επιπρόσθετα, το μεταναστευτικό κύμα σκόπιμα και ως αποδέκτης όλων των ευθυνών ως αποδιοπομπαίος τράγος, θεωρείται και προβάλλεται ως ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αύξηση της εγκληματικότητας, την αύξηση της ανεργίας και της φτώχιας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια νέα μορφή φυλετικών διακρίσεων που στρέφεται κατά αυτών των κατηγοριών του πληθυσμού. Έτσι αναπτύσσονται και εκδηλώνονται ρατσιστικές συμπεριφορές από ένα λαό όπως ο ελληνικός ο οποίος δεν είχε τουλάχιστον στο άμεσο παρελθόν επιδείξει ανάλογες συμπεριφορές.

Με βάση τα παραπάνω, το ΙΜΔΑ θεωρεί πως είναι προφανές ότι για τον περιορισμό των φυλετικών διακρίσεων πρέπει, άμεσα, να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου να ενταχθούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις χώρες υποδοχής και να μην περιθωριοποιούνται, να μην παραμένουν σε καθεστώς στέρησης σχεδόν όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.          

Το ΙΜΔΑ θεωρεί ότι επιβάλλεται η πίεση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθιέρωση κοινής πολιτικής γραμμής και κατανομής των σχετικών οικονομικών βαρών στα οποία υπόκειται το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, ανάλογα με το ποσοστό των μεταναστών και προσφύγων επί του πληθυσμού του και την οικονομική του δύναμη.

Η απαγόρευση εισόδου μεταναστών είναι βέβαιο ότι δεν θα τηρηθεί.  Ας επιτευχθεί τουλάχιστον δικαιότερη και ουσιαστικότερη εφαρμογή των κανόνων για τα κοινωνικά δικαιώματα.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009