21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017: ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς πεντηκονταετία από την εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος της Χούντας στην Ελλάδα. Τι δεινά επακολούθησαν της εγκαθίδρυσης αυτού του ολοκληρωτικού καθεστώτος τότε καλό είναι να μην το ξεχνάμε.

Οι σημερινοί καιροί είναι πολύ ανώμαλοι και τα παραστρατήματα πολλά και με περισσότερη βία ακόμα και από την 21η Απριλίου του 1967. Έστω και αυτή η απλή υπενθύμιση καλό θα είναι, όπως πιστεύουμε, να δημιουργήσει στους Έλληνες περισσότερη συγκράτηση από τη βία και μάλιστα πιο επικίνδυνης μορφής σήμερα λόγω των νεότερων και αποτελεσματικότερων τεχνολογικών μέσων καταστροφής και θανάτωσης.