Τα εκπαιδευτικά μας προβλήματα

Πολύ χαιρόμαστε για την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων σχετικά με την απαραίτητη διδασκαλία του Επιτάφιου του Περικλέους και της Αντιγόνης του Σοφοκλέους στα σχολεία μας, η οποία συμφωνεί με αυτά που δημοσιεύσαμε στην ανοιχτή επιστολή της 26ης Ιανουαρίου 2017 που απευθύναμε στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Με αυτή την ευκαιρία υπενθυμίζουμε και το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε επίσης αναδείξει[1], πώς δηλαδή γίνεται η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία, όπου οι δημοδιδάσκαλοι δε διδάσκουν ο καθένας στην τάξη τους, αλλά παραπέμπουν τους μαθητές τους σε φροντιστήρια άλλων συναδέλφων τους, με τους οποίους οι ίδιοι δυστυχώς συμπράττουν παντοιοτρόπως…

Επειδή ο σημερινός Υπουργός Παιδείας δείχνει καλές διαθέσεις και σωστές θέσεις που εναρμονίζονται με τις προτάσεις μας, αναμένουμε την οριστική συμπλήρωση στην πράξη της λύσης αυτών των σοβαρών θεμάτων.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017


[1] Βλ. Διακήρυξη ΙΜΔΑ της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 για τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας.