Μη αναμενόμενες δυσάρεστες πολιτικές εξελίξεις

Αναπάντεχα γεγονότα εμφανίζονται στην πολιτική μας σκηνή. Ο εμφανιζόμενος ως «πρωτοπαλίκαρο» του αγώνα κατά της καταπίεσης των αδυνάτων διαμέσου τόσο του εξωτερικού μοχλού που είναι η Τρόικα όσο και του εσωτερικού μοχλού που είναι το ΤΑΙΠΕΔ, σήμερα εμφανίζεται πολύ υποχωρητικότερος και μάλιστα θαυμαστής του χειρότερου καταπιεστή των αδυνάτων λαών και ατόμων Schäuble, τον οποίο έφτασε να αποκαλεί «την πνευματική δύναμη πίσω από το οικοδόμημα της Ε.Ε. και της Νομισματικής Ένωσης». Και να μην ξεχνάμε ότι, ευτυχώς, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, καθώς και ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Barack Obama, είναι πάντα σταθεροί στην υποστήριξή μας. Εξάλλου, και ανάμεσα στους κυβερνώντες αριστερούς εμφανίζονται διαφωνούντες και μάλιστα οι αξιολογότεροι και δημοκρατικότεροι παράγοντες του κόμματος. Μακάρι να εισακουσθούν! Αλλιώς, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε ακόμα περισσότερο δυσάρεστες εξελίξεις.

Α. Γ.-Μ.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015