ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ», 3.07.2014.

Ιστορική απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

η απαγόρευση της μπούργκας σε δημόσιους χώρους στη Γαλλία

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χαιρετίζει τη σημερινή ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης) με την οποία κηρύχθηκε σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η απαγόρευση από τη Γαλλία της μπούργκας σε δημόσιους χώρους και μάλιστα με 15 ψήφους υπέρ και μόνο 2 κατά (S.A.S. κατά Γαλλίας, 1 Ιουλίου 2014). Το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της Γαλλίας ότι η απόκρυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους συνιστά αφενός απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αφετέρου προσβολή του «δικαιώματος καθενός να εξελίσσεται σε ένα χώρο κοινωνικοποίησης που διευκολύνει τη συμβίωση όλων ανεξαιρέτως» (όπ. π., παρ. 122), ακόμη και εάν η γυναίκα, όπως η προσφεύγουσα, υποστηρίζει ότι φοράει τη μπούργκα δήθεν με δική της ελεύθερη βούληση. Ας μην ξεχνάμε ότι στις χώρες που οι γυναίκες στερούνται του κληρονομικού δικαιώματος καθώς και της εκμάθησης και άσκησης κερδοφόρου επαγγέλματος, αν δεν υποταχθούν στη συμπεριφορά που επιθυμεί ο σύζυγός τους, ο οποίος έχει και δικαίωμα repudium και μπορεί να τις εκδιώξει από την οικογενειακή στέγη, δεν τους απομένει παρά να γίνουν πόρνες για να επιβιώσουν. Αυτό λέγεται «ελεύθερη βούληση» της γυναίκας;

Υπενθυμίζουμε ότι το Ίδρυμά μας εξαρχής υποστήριξε τις γαλλικές αρχές σε αυτή τους την προσπάθεια και μάλιστα πρόβαλλε το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, με σχετική αρθρογραφία αλλά και με ανοικτή επιστολή της προς τους Γάλλους βουλευτές στις 8.7.2010 η Πρόεδρος του ΙΜΔΑ, καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, ενίσχυσε το τότε νομοσχέδιο που στη συνέχεια ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Το Ίδρυμά μας παρενέβη επανειλημμένως γραπτά και προφορικά κατά της μπούργκας και γενικότερα των παραδοσιακών αξιών και πρακτικών που αντιστρατεύονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ιδίως της γυναίκας σε επίπεδο ΟΗΕ (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενεύη, Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας και ECOSOC στη Νέα Υόρκη), ΟΥΝΕΣΚΟ, καθώς και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης - πετυχαίνοντας την υιοθέτηση και μάλιστα παμψηφεί, στις 27 Ιουνίου 2012, σύστασης της Συνέλευσης των ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης με την οποία επανορθώθηκε το αντίθετο, εσφαλμένο προηγούμενο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, το οποίο είχε έντονα επικριθεί από το ΙΜΔΑ.

Σήμερα κερδήθηκε μια καθοριστική για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μάχη. Ο αγώνας, όμως, συνεχίζεται καθώς οι εχθροί των Δικαιωμάτων είναι ισχυροί αλλά και οι μέθοδοι που εφευρίσκουν ύπουλες.

Αθήνα, 1η Ιουλίου 2014

*Το παρόν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το Ποντίκι την 3η Ιουλίου 2014 (φ. 1819), σελ. 16, υπό τον τίτλο: «Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου επικροτεί την απόφαση για την μπούργκα».