Ανακοίνωση - Ομάδα Νέων


ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ

Kαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ομάδας Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να δηλώσουν συμμετοχή στη συνέντευξη της περιόδου -2007 μέχρι την Τρίτη, 10/10/, στο: secretariat@mfhr.gr . Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής δεν θα εξεταστούν.

Απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης μετά το πέρας της διαδικασίας των δηλώσεων. Για οιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλείτε στα: 210-3623919, 210-3637455.

Η Συντονίστρια της Ομάδας Νέων
Αιμιλία Ιωαννίδου