Ο Ν 4375/2016 και οι προκλήσεις σε σχέση με την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών

των Λ. Αγγελοπούλου, Χ. Εμμανουηλίδου, Μ. Μουρτζάκη

Σκοπός της παρούσας μελέτης που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα μετά την εισαγωγή του Ν 4375/2016. Σε συνέχεια της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, ο Ν 4375/2016 επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων παιδιών. Ωστόσο, η απουσία ρητής απαγόρευσης της κράτησής τους είναι ιδιαιτέρως προβληματική, καθώς η κράτηση παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματά τους και δεν είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Επιπλέον, διατυπώνεται εμφατικά ότι ουδείς μπορεί να κρατείται απλώς γιατί είναι ασυνόδευτος ή αιτών άσυλο, γεγονός που παρατηρείται συστηματικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περαιτέρω, η μελέτη επιχειρεί την παρουσίαση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, όπως οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας και η αναδοχή, καθώς και μία συγκριτική επισκόπηση των επιτυχημένων συστημάτων επιτροπείας της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Σουηδίας αναδεικνύοντας στοιχεία που θα μπορούσε να δανειστεί το εθνικό σύστημα, δεδομένου ότι οι θεσμοί της επιτροπείας και της αναδοχής, όπως εφαρμόζονται στην Ελλάδα, φαίνονται ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες της ευάλωτης αυτής ομάδας.

ΜΕΛΕΤΗ