Ψήφισμα κατά της παράνομης αστυνομικής Βίας

Ψήφισμα κατά της παράνομης αστυνομικής Βίας

 

 Η Ομάδα Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (O. N. IΜΔΑ),

 

Εξαιρετικά θορυβημένη από τις πρόσφατες εκδηλώσεις αστυνομικής βίας και κατάλυσης θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε συνδυασμό και με προηγούμενες υποθέσεις εξευτελιστικής μεταχείρισης και χρήσης παράνομης βίας από αστυνομικά όργανα. (Ενδεικτικά αναφέρονται η χωρίς προηγούμενο βάναυση μεταχείριση των δύο κρατουμένων στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, του 19χρονου φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και του 24χρονου Κύπριου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη).

 

Διαπιστώνοντας πως οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, οι οποίες και δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο όπως διαπιστώνεται σε σχετικές Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών, αποτελούν βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, πρακτικές που απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά από το διεθνές νομικό πλαίσιο (ενδεικτικά ά. 5 Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ά. 3 και 7 Σύμβασης ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, ά. 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ά. 3 ΕΣΔΑ), που δεσμεύει την Ελλάδα με αυξημένη τυπική ισχύ βάσει του ά. 28 Σ αλλά και από το σχετικό εθνικό δικαιϊκό πλαίσιο (ά. 7 παρ. 2 Σ, 278 παρ. 2 ΚΠΔ, άρθρα 1, 3, 7 Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού).

 

Επισημαίνοντας την συχνά ρατσιστική συμπεριφορά οργάνων των διωκτικών αρχών απέναντι σε οικονομικούς μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνιστά κατάφωρη προσβολή της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ανθρώπου και επιπροσθέτως απαγορευμένη διακριτική μεταχείριση ( ά. 14 ΕΣΔΑ και ά. 5 παρ. 2 Σ).    

 

Υπογραμμίζοντας πως υποχρέωση των Αστυνομικών Αρχών είναι η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και η διατήρηση της ειρήνευσης των εννόμων αγαθών ασκούμενη πάντοτε στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας και της αναλογικότητας, βασικών συνιστωσών του νομικού μας πολιτισμού. (Ως εκ τούτου, δεδομένης και της αρχής in dubio pro reo δεν νοείται τα αστυνομικά όργανα να υπερβαίνουν τα όρια της άσκησης των νομίμων αρμοδιοτήτων τους (ά. 17 ΕΣΔΑ, κατάχρηση δικαιώματος, ά. 25 παρ. 1 Σ) σε βαθμό μάλιστα που να προσβάλλουν τα διεθνώς και εθνικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του κάθε υπόπτου και όχι μόνο του κατηγορουμένου, ώστε οι ενέργειες αυτές να συνιστούν κατάχρηση της αστυνομικής εξουσίας).

 

Επισημαίνοντας την παραβίαση του ά. 5 ΕΣΔΑ για την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια λόγω της μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας σύλληψης και προσωρινής κράτησης, φαινόμενο που τείνει να καταστεί επικίνδυνο στα πλαίσια της αυθαιρεσίας των δυνάμεων καταστολής. Η κατάσταση αυτή εκτραχύνεται, καθώς από μέτρο που επιβάλλεται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε «προκαταβολική έκτιση ποινής» κατά απόλυτη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας.    

 

Σημειώνοντας τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Zelilof v. Greece, της 24 /5 /2007, Dougoz v. Greece, της 06 /06 /2006, Bekos and Koutropoulos v. Greece, της 13 /12 /2005 σχετικά με   παραβιάσεις του ά. 3 ΕΣΔΑ (απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης), καθώς και της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απαγόρευση των Βασανιστηρίων, Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης της 20 /12 /2006).

  

Αντιδρώντας στις απόπειρες ηθικής και νομικής δικαιολόγησης, αλλά και συγκάλυψης οιασδήποτε μορφής βασανισμού και παράνομης βίας.

 

Ψέγοντας τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ανά την ελληνική επικράτεια.

 

Καταδικάζοντας απερίφραστα την πρόσφατη αντισυνταγματική, ρατσιστική και παραβιάζουσα τα δικαιώματα του ανθρώπου πρακτική της Ελληνικής Αστυνομίας που αποτελεί στίγμα για την ελληνική πολιτεία και την ελληνική δικαιοσύνη.

 

Θεωρεί απαραίτητη την άμεση λήψη των ακόλουθων μέτρων:

 

  1. I. Απαιτούμε την ανεξαίρετη και καθολική συμμόρφωση με την αρχή της απόλυτης απαγόρευσης κάθε είδους βασανιστηρίων και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης και χρήσης παράνομης βίας.

 

  1. II. Προβάλλουμε ως επιβεβλημένη την άμεση απόταξη όλων των εμπλεκομένων και ανεξαρτήτως βαθμού από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρώντας αυτονόητη την εξάντληση της αυστηρότητας στα πρόσωπά τους.
  2. III. Ζητούμε την διενέργεια αμερόληπτων και ουσιαστικών ~και όχι εικονικών~ ενόρκων διοικητικών εξετάσεων και την άμεση και χωρίς χρονοτριβές προσαγωγή των εμπλεκομένων ενώπιον της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης.

 

  1. IV. Ζητούμε την άμεση καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων για την ηθική βλάβη, προσμετρωμένου και του νεαρού της ηλικίας των θυμάτων, αλλά και για την υλική βλάβη που έχουν υποστεί τα θύματα των παρανόμων, παράτυπων και απάνθρωπων ενεργειών.