των Στ.-Ν. Αναστασίου και Σ. Καλέα

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ πραγματεύεται ένα ευαίσθητο ζήτημα, αυτό της ευθανασίας. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια ορισμού αυτής, καθώς επίσης τονίζεται και η πολυπλοκότητα του ζητήματος. Έπειτα, επιχειρείται η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που υφίσταται γύρω από την ευθανασία στη Γαλλία, ήτοι του Ν. 2005-370 της 22ης Απριλίου 2005, γνωστού και ως Leonetti Act. Η παράθεση δρα εισαγωγικά και επεξηγηματικά για την κύρια υπόθεση Lambert and others v. France [GC], no. 46043/14, ECHR 2015, που στάθηκε αφορμή για τη συγγραφή της μελέτης. Στη συνέχεια, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει συγκριτική προσέγγιση του ζητήματος μέσω της εξέτασης των εννόμων τάξεων περισσοτέρων χωρών, για να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα. Συγκεκριμένα, οι χώρες που επιλέχθηκαν είναι οι εξής: Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδάς. Το άρθρο ολοκληρώνεται με κάποιες γενικές, συμπερασματικές παρατηρήσεις, ενώ σκιαγραφούνται και οι μελλοντικές προοπτικές της ευθανασίας.

ΜΕΛΕΤΗ

των Αν. Παύλου, Αγγ. Τεντόμα, Αν. Τηλεμάχου και Αντ. Χριστοπούλου

Σκοπός της παρούσας μελέτης που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ είναι να αναδείξει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις του φαινομένου της τρομοκρατίας και τη σχέση του με το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια υπό το φώς των πρόσφατων συνταρακτικών γεγονότων. Αρχικά, τονίζεται η αυξημένη νομική κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος, σημειώνοντας παράλληλα την σύγκρουσή του με την ατομική ελευθερία ως αποτέλεσμα των περιοριστικών της ελευθερίας αντιτρομοκρατικών μέτρων που λαμβάνουν τα πληττόμενα κράτη. Στη συνέχεια, περιγράφεται η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών και την εναρμόνιση των νομοθεσιών για την επίτευξη ενιαίας αντιτρομοκρατικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται η οδηγία PNR για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αρχείου καταγραφής στοιχείων επιβατών που εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

των Λ. Αγγελοπούλου, Χ. Εμμανουηλίδου, Μ. Μουρτζάκη

Σκοπός της παρούσας μελέτης που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα μετά την εισαγωγή του Ν 4375/2016. Σε συνέχεια της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, ο Ν 4375/2016 επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων παιδιών. Ωστόσο, η απουσία ρητής απαγόρευσης της κράτησής τους είναι ιδιαιτέρως προβληματική, καθώς η κράτηση παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματά τους και δεν είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Επιπλέον, διατυπώνεται εμφατικά ότι ουδείς μπορεί να κρατείται απλώς γιατί είναι ασυνόδευτος ή αιτών άσυλο, γεγονός που παρατηρείται συστηματικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περαιτέρω, η μελέτη επιχειρεί την παρουσίαση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, όπως οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας και η αναδοχή, καθώς και μία συγκριτική επισκόπηση των επιτυχημένων συστημάτων επιτροπείας της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Σουηδίας αναδεικνύοντας στοιχεία που θα μπορούσε να δανειστεί το εθνικό σύστημα, δεδομένου ότι οι θεσμοί της επιτροπείας και της αναδοχής, όπως εφαρμόζονται στην Ελλάδα, φαίνονται ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες της ευάλωτης αυτής ομάδας.

ΜΕΛΕΤΗ