Συμμετοχή στη σύνοδο της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο, 27-30 Ιανουαρίου 2014)

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) συμμετείχε στη σύνοδο της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με συμμετοχικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η σύνοδος έλαβε χώρα στο Στρασβούργο στις 27-30 Ιανουαρίου 2014 και εξέτασε μια σειρά θεμάτων σε επίπεδο ομάδων εργασίας και επιτροπών. Το ΙΜΔΑ, η μόνη ΜΚΟ με έδρα την Ελλάδα που συμμετείχε στη σύνοδο, συνέδραμε ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σχετικά με την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και τη διάχυση των Κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οποίες υιοθέτησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2012.

Επιπλέον, το ΙΜΔΑ συνδιαμόρφωσε την τελική διατύπωση της Σύστασης «Η βία με βάση το φύλο ως πολιτικό όπλο», συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τις παγκόσμιες προκλήσεις και κατέθεσε τις απόψεις του για την ενίσχυση του συντονισμού της δράσης των ΜΚΟ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, το ΙΜΔΑ καταθέτοντας τις εμπειρίες του στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προστασία των ευάλωτων ομάδων συνέδραμε στη διαμόρφωση του προγραμματισμού της Ομάδας Εργασίας “Living together”.

Οι εργασίας της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με συμμετοχικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τα τελικά κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp