Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), σταθερά προσηλωμένο στη μαχητική υπεράσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔτΑ), επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2017 τιμάμε την 69η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ).

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, άρχισε να γίνεται αντιληπτή η αδήριτη ανάγκη αποκατάστασης της προστασίας των ΔτΑ, τα οποία είχαν ουσιαστικά καταργηθεί από την πολιτική – εσωτερική και διεθνή – των ολοκληρωτικών καθεστώτων, ναζιστικών και φασιστικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την ίδρυσή του το 1945, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) συνέστησε Επιτροπή για να συντάξει μια Παγκόσμια Διακήρυξη που να περιέχει τις βασικές αρχές στις οποίες οι λαοί του κόσμου θα πρέπει να στηρίζονται. Επικεφαλής της Επιτροπής ορίσθηκε ο René Cassin, πολύ επιφανής Γάλλος νομικός και δικαστής, ο οποίος επέμεινε ως βασική αρχή να κατοχυρωθούν τόσο τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τα οποία υποστήριζε το μπλοκ των δυτικών χωρών, όσο και τα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, που υποστήριζε το ανατολικό μπλοκ.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά του Cassin ήταν ότι παρά τις ισχυρότατες αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές έμεινε ανυποχώρητος στο να κηρυχθούν όλα τα είδη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξίσου σημαντικά και σεβαστά. Είχε δηλαδή το θάρρος – με κίνδυνο να απορριφθεί το σχέδιο – να θέσει σε ψηφοφορία μία Παγκόσμια Διακήρυξη που να καλύπτει όλα τα είδη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιτυγχάνοντας έτσι την αποφυγή της επικράτησης της άποψης του ενός μόνο ή του άλλου μπλοκ. Με αυτόν τον τρόπο τελικά ψηφίσθηκε το 1948 η ΟΔΔΑ από 48 κράτη χωρίς να υπάρχει καμία αρνητική ψήφος – μόνο 8 αποχές.

Σήμερα, κανείς δεν τολμά να διακηρύξει ότι μόνο ο σεβασμός ενός είδους δικαιωμάτων θα μπορούσε να είναι επαρκής. Δυστυχώς, όμως, βρισκόμαστε στην πραγματικότητα ενώπιον καταστάσεων όπου οι εκάστοτε ισχυροί του κόσμου, λαοί και άτομα, επιχειρούν να διαστρέφουν τα ΔτΑ στην πράξη κατά τρόπο που ωφελεί αυτούς και μόνο εις βάρος των άλλων.

Γι’ αυτό το λόγο, το καθήκον μας να μαχόμαστε για αληθινή δημοκρατία και πλήρη σεβασμό όλων των ΔτΑ είναι υψηλότερο και δυσκολότερο, αφού τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν στους ισχυρούς πλέον επικίνδυνες καταστροφές. Το Ίδρυμά μας, με αφορμή την 69η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλώνει ότι παραμένει πιστό σε αυτόν τον αγώνα με το ίδιο σθένος παρά τις μεγάλες αντιξοότητες που συναντά λόγω της αποτελεσματικότητας των καταστροφικών μέσων αφενός και της διάδοσης της χρήσης τους αφετέρου .

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2017