Στο πλαίσιο της 70ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά τις εργασίες της στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί από τις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015 στον ΟΗΕ, στη Ν. Υόρκη, η Σύνοδος του ΟΗΕ για την υιοθέτηση της post-2015 Development Agenda. 

 

Αναφορικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) έχει ήδη υποβάλει γραπτή παρέμβαση στο High-level Segment του ECOSOC με θέμα «Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take». Η παρέμβαση αυτή, την οποία συνέταξε η επιστημονική συνεργάτης του ΙΜΔΑ, Θεανώ Μανέτα, έχει γίνει αποδεκτή από το ECOSOCκαι ως επίσημο κείμενο είναι διαθέσιμο στις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. 

 

Δείτε το κείμενο της παρέβασης εδώ