Στο πλαίσιο της 30ής Τακτικής Συνόδου του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (14. 9 - 2.10), το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συμμετείχε με προφορική παρέμβαση στο General Debate της 28ης Σεπτεμβρίου με θέμα "The Refugee and Migrant Crisis in the Mediterranean and the  key role of the UN Human Rights Council".

Την παρέμβαση παρουσίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΙΜΔΑ κ. Αλίκη Σεμερτζή και το βίντεο της παρέμβασης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (ομιλία εκπροσώπου ΙΜΔΑ από  00:20:24 έως 00:22:38): http://webtv.un.org/watch/item8-general-debate-contd-32nd-meeting-30th-regularsession-human-rights-council/4515572048001

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη Τακτική Σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ το ΙΜΔΑ  είχε υποβάλει γραπτή παρέμβαση σχετική με το προσφυγικό με θέμα The new EU’s proposed dubious military response to increasing migrant shipwreck tragedies: What is the cost for human rights?

  

Παράλληλα το ΙΜΔΑ,κατόπιν πρόσκλησης της Spanish Society for the Advancement of International Human Rights Law (SSAIHRL) συνυπέγραψε γραπτή παρέμβαση καλώντας το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να μη σταματήσει να εργάζεται υπέρ της καθιέρωσης ενός ανθρώπινου δικαιώματος στην ειρήνη.

Στο πλαίσιο της 70ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά τις εργασίες της στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί από τις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015 στον ΟΗΕ, στη Ν. Υόρκη, η Σύνοδος του ΟΗΕ για την υιοθέτηση της post-2015 Development Agenda. 

 

Αναφορικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) έχει ήδη υποβάλει γραπτή παρέμβαση στο High-level Segment του ECOSOC με θέμα «Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take». Η παρέμβαση αυτή, την οποία συνέταξε η επιστημονική συνεργάτης του ΙΜΔΑ, Θεανώ Μανέτα, έχει γίνει αποδεκτή από το ECOSOCκαι ως επίσημο κείμενο είναι διαθέσιμο στις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. 

 

Δείτε το κείμενο της παρέβασης εδώ

Το  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), στο πλαίσιο του συμβουλευτικού καθεστώτος  που διατηρεί με τον ΟΗΕ, υπέβαλε γραπτή παρέμβαση στην 29η Σύνοδο του  Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τίτλο: "The new EU’s proposed dubious  military response to increasing migrant shipwreck tragedies: What is the cost  for human rights?". Το κείμενο συνέταξαν οι επιστημονικές συνεργάτιδες του ΙΜΔΑ,  Δ. Βαρθάλη και Θ. Μανέτα. Το κείμενο της γραπτής παρέμβασης είναι διαθέσιμο εδώ.