ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 2017

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή εννέα ετήσιων Βραβείων (τρία για το Δημοτικό, τρία για το Γυμνάσιο και τρία για το Λύκειο)  σε μαθητές του σχολείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ), οι οποίοι διακρίθηκαν την τρέχουσα σχολική χρονιά για την επίδοσή τους, το ήθος τους και την τακτική προσέλευσή τους στα μαθήματα.

Τα Βραβεία θεσπίστηκαν το 2007 με πρωτοβουλία της Πρόεδρου του ΙΜΔΑ, Ομ. Καθηγήτριας Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ανήλικων και νέων κρατουμένων για τη φοίτησή τους στο σχολείο. Τα Βραβεία συνίστανται σε χρηματικά έπαθλα της τάξης των 600€ ανά σχολική βαθμίδα και η επιλογή των βραβευόμενων μαθητών γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου του ΕΚΚΝΑ.

Το σχολείο του ΕΚΚΝΑ αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο εκπαιδευτικού ιδρύματος εντός σωφρονιστικού καταστήματος. Με το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμά του, το σχολείο έχει καταφέρει να υπερνικήσει σε μεγάλο βαθμό τη στερητική της ελευθερίας ποινή και να παρέχει στους μαθητές του τα κατάλληλα εφόδια για ένα καλύτερο αύριο μετά την απόλυσή τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στις συνεχείς προσπάθειες των διδασκόντων και του διευθυντή του σχολείου, του προσωπικού του καταστήματος, και φυσικά στην ανταπόκριση των ίδιων των μαθητών. Το ΙΜΔΑ θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια τη δύσκολη προσπάθεια του σχολείου του ΕΚΚΝΑ και των μαθητών του για ποιοτική εκπαίδευση και επιτυχή επανένταξη.

                                                                                                                                    

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017