9η Απονομή των Βραβείων του ΙΜΔΑ κατά την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς 2015-2016

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) οργάνωσε τελετή λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς, στην οποία οι μαθητές συμμετείχαν με τραγούδια, χορευτικές επιδείξεις κ.ά.

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον επιστημονικό συνεργάτη του κ. Α. Βλαχογιάννη, ενώ προβλήθηκε βίντεο με χαιρετισμό της Προέδρου του ΙΜΔΑ, Ομ. Καθηγήτριας Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου.

Το Ίδρυμά μας, με πρωτοβουλία της Προέδρου του, έχει θεσπίσει από το 2007 εννέα ετήσια βραβεία (τρία για το Δημοτικό, τρία για το Γυμνάσιο και τρία για το Λύκειο) που απονέμονται σε μαθητές του σχολείου του ΕΚΚΝΑ οι οποίοι διακρίνονται για την επίδοσή τους, την καλή συμπεριφορά έναντι των συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη συχνή προσέλευσή τους στα μαθήματα.

Το σχολείο του ΕΚΚΝΑ αποτελεί διεθνές πρότυπο εκπαιδευτικού ιδρύματος εντός φυλακής. Με το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμά του, το σχολείο έχει καταφέρει να υπερνικήσει σε μεγάλο βαθμό τη στερητική της ελευθερίας ποινή. Αυτό οφείλεται στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στη διεύθυνση του καταστήματος, στους διδάσκοντες και φυσικά στους ίδιους τους μαθητές. Το Ίδρυμά μας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να διευρύνει τη συνεργασία του με το σχολείο του ΕΚΚΝΑ με σκοπό να συντελέσει στην αλλαγή ζωής των νεαρών κρατουμένων και μέσα στη φυλακή και έξω από αυτήν.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016