Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για το Διαγωνισμό Βράβευσης Φοιτητών ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων που έχει προκηρύξει το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) για την παρακολούθηση του Διεθνούς Summer School Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (René Cassin) στις 2-20 Ιουλίου 2018 είναι η  14η Μαΐου 2018.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της προκήρυξης:

To Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικού ή κυπριακού πανεπιστημίου.

Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2017: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις

2. Ένοπλες συρράξεις και πρόσφυγες

3. Η ελευθερία έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του Διεθνούς Summer School Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 2-20 Ιουλίου 2018 στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (René Cassin). To θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους μαζί με βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά (info@mfhr.gr) και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.mfhr.gr/images/pdf/Prokhryxh_2018.pdf

https://www.iidh.org/Design/Formations/brochure20171019113505_51590.pdf

https://www.iidh.org/Design/Wysiwyg/Session%20d'%C3%A9t%C3%A9%202018%20Brochure.pdf