Παράταση της προθεσμίας Υποβολής Εργασιών στο Διαγωνισμό Βράβευσης του ΙΜΔΑ 2017

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

To Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) ανακοινώνει την παράταση υποβολής εργασιών προς βράβευση μέχρι και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Οι εργασίες μαζί με βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (info@mfhr.gr) και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72, τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, fax: 210-36 22 454, ώρες 9 π.μ. - 3 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στη σχετική προκήρυξη εδώ