Αθήνα, 16 Απριλίου 2015

To Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) ανακοινώνει την παράταση υποβολής εργασιών προς βράβευση μέχρι και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Οι εργασίες μαζί με βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (info@mfhr.gr) και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72, τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, fax: 210-36 22 454, ώρες 9 π.μ. - 3 μ.μ., υπόψη κυρίας Δ. Βαρθάλη.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετική προκήρυξη: http://www.mfhr.gr/brabeia/diagwnismos-imda/624-vraveia-2015.html