Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για το Διαγωνισμό Βράβευσης Φοιτητών ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων που έχει προκηρύξει το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την παρακολούθηση του Διεθνούς Cours Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (René Cassin) στις 6-24 Ιουλίου 2015 είναι η 20η Απριλίου 2015.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της προκήρυξης:

To Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικού ή κυπριακού πανεπιστημίου.

Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2014

2. Η ευθανασία στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

3. Το δημόσιο συμφέρον ως περιορισμός των δικαιωμάτων και τα όριά του στην εποχή της κρίσης

Τα βραβεία για τα τρία θέματα θα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του Διεθνούς Cours Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα γίνει και φέτος το καλοκαίρι στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (René Cassin).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις εργασίες τους μαζί με βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά (info@mfhr.gr) και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.mfhr.gr/brabeia/diagwnismos-imda/624-vraveia-2015.html

http://www.iidh.org/upload/files/brochure_EN_session2015.pdf