Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι απονεμήθηκε στο Στρασβούργο στις 25 Ιουλίου 2014 στον βραβευθέντα από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και υπότροφό μας, κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, τεταρτοετή φοιτητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Diplômeen Droit International et Droit Comparé des Droits de l’Homme του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin. Το Diplôme απονεμήθηκε μόνο σε 3 σε σύνολο 200 φοιτητών που παρακολούθησαν εφέτος το διεθνούς φήμης ετήσιο Coursτου Ινστιτούτου, μετά από διεξαγωγή απαιτητικών εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, ενώπιον επιτροπής καταξιωμένων διεθνών νομικών ειδικών σε θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σημειωτέον ότι η τελευταία φορά που Έλληνας φοιτητής διακρίθηκε στις εξετάσεις αυτές ήταν το 1978.

Απονομή στις 25 Ιουλίου 2014 στον κ. Γιακουμάκη, φοιτητή της Νομικής Σχολής Αθηνών και υπότροφο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Diplôme του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο από τον τέως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρόεδρο του Ινστιτούτου, κ. Jean-PaulCosta.