ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Υπό την αιγίδα του Ίδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διεξήχθη το 8ο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, από 1-3 Απριλίου 2005 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών είναι μία τριήμερη προσομοίωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην οποία συμμετείχαν 280 μαθητές από 40 Λύκεια του λεκανοπεδίου Αττικής και 2 της Θεσσαλονίκης. Κάθε σχολείο (delegation) εκπροσωπεί μία από τις προκαθορισμένες 40 χώρες και 5 ΜΚΟ. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές μαθητών των συμμετεχόντων Λυκείων, οι οποίοι είχαν λάβει λεπτομερείς πληροφορίες καθένας για τη χώρα που εκπροσώπησαν, είναι τα ακόλουθα:

η κατάσταση σε χώρες όπως η Δυτική Σαχάρα, το Σουδάν και η Ακτή Ελεφαντοστού,
η διεθνής ασφάλεια και η ανασυγκρότηση κρατών μετά από συγκρούσεις (Ιράκ),
η συμμετοχή αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών στο διεθνές σύστημα εμπορίου,
η προστασία μειονοτήτων και η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια σύλληψης και φυλάκισης, και
η κρισιμότητα της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των κλιματολογικών αλλαγών και η ασφάλεια των τροφίμων.

Σκοπός του Μοντέλου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη λειτουργία του ΟΗΕ και του ρόλου του για τα παγκόσμια προβλήματα, η παράλληλη ενημέρωσή τους, η βελτίωση των ρητορικών ικανοτήτων τους στη δημόσια έκφραση και την τεκμηριωμένη υποστήριξη των ιδεών τους και τέλος η γνώση μέσα από την έρευνα και τη μελέτη των διεθνών θεμάτων, προβλημάτων και εξελίξεων.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2005