ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη δυο βραβείων-υποτροφιών


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας θέλοντας να προωθήσουν την αρχή ότι κάθε πολιτική που αφορά τον άνθρωπο ή/και την ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να εμπνέεται και διαπερνάται από τις αρχές σεβασμού του κάθε ανθρώπου, της αξίας του και της αξιοπρέπειας του, δηλαδή να εναρμονίζεται με τις αρχές και τους διεθνείς αναγνωρισμένους κανόνες δικαιωμάτων του ανθρώπου

Προκηρύσσουν

διαγωνισμό μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδαστών ή υποψηφίων διδακτόρων εγκληματολογικών/ποινικών επιστημών ή και δικαιωμάτων του ανθρώπου για βράβευση των δυο καλύτερων εργασιών που θα έχουν θέμα:

"Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από την άποψη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου"


Το κάθε βραβείο συνίσταται σε μια υποτροφία (δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διδάκτρων) για παρακολούθηση του θερινού Σεμιναρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που οργανώνει κάθε καλοκαίρι το Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.

Η εργασία θα έχει έκταση 10-20 σελίδες και θα υποβληθεί ως τις 30 Νοεμβρίου στα γραφεία του ΙΜΔΑ, Λυκαβηττού 1Γ.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΙΜΔΑ, τηλ.: 210 36 37 455, 36 13 527, Fax: 210 36 22 454 και E-mail: info@mfhr.gr

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου

Από τη Γραμματεία του ΙΜΔΑ