ΗΜΕΡΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σήμερα, 24 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών και είναι μια κατάλληλη ευκαιρία, για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τις επιτυχίες και τους σκοπούς του Οργανισμού, καθώς επίσης και να υπογραμμίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη, ο κυριότερος οργανισμός, ο οποίος προέκυψε από την τεράστια πικρία που άφησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν απειλήθηκαν ποτέ άλλοτε τόσο, όσο σήμερα. Ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δεν γνωρίσαμε τόση περιφρόνηση από τους ισχυρούς του κόσμου για τις θεμελιώδεις αξίες, που ενσαρκώνει ο Χάρτης: την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών και την απαγόρευση χρήσης βίας, τη συλλογική επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κάθε ατόμου χωρίς διάκριση μέσω της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούσαν τη μοναδική εγγύηση, που είχαν οι πιο αδύναμοι λαοί και άνθρωποι κατά της τυραννίας από τα ισχυρότερα κράτη του κόσμου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της λειτουργίας τους, τα Ηνωμένα ¨Εθνη διασφάλισαν το ρόλο τους με μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων πρέπει να υπογραμμίσουμε την αποαποικιοποίηση στην Ασία και την Αφρική, καθώς και την εξάλειψη της αντιμετώπισης της γυναίκας, ως ατόμου δεύτερης κατηγορίας.
Αυτή η κληρονομιά ελπίδας, αυτό το μήνυμα ενός κόσμου ειρήνης και δημοκρατίας βρίσκονται σήμερα σε κρίση. Όταν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταπατώνται συστηματικά από το συνασπισμό αυτών που αυτοαποκαλούνται «υπερασπιστές της ελευθερίας», όταν, μάλιστα, στις δυτικές δημοκρατίες τα θεμελιώδη δικαιώματα – καρπός σκληρών κοινωνικών μαχών επί αιώνες – θυσιάζονται με πρόφαση τη μάχη κατά της τρομοκρατίας, δε θα μπορούσε να εξελιχθεί η κατάσταση διαφορετικά. Διότι η κρίση των Ηνωμένων Εθνών και η κρίση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι αλληλένδετες, αδιαχώριστες η μία από την άλλη. Η ελπίδα ενός ειρηνικού κόσμου, ενός κόσμου ελεύθερων και αλληλέγγυων λαών, δε μπορεί να ακμάσει όσο η τυραννία των ισχυρών κυριαρχεί στον πλανήτη.

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καλεί την ιστορική αυτή στιγμή όλες τις κυβερνήσεις, όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλους τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, εθνικής και διεθνούς, να αναλάβουν τη δέσμευση, περισσότερο από ποτέ, να υπερασπιστούν τα Ηνωμένα Έθνη, να υποστηρίξουν τις αρχές τους, το έργο και τους σκοπούς τους και να αντιταχθούν σε όλους όσους, με πρόφαση την υπεράσπιση της «δημοκρατίας», θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο του παγκόσμιου δημοκρατικού κεκτημένου, χωρίς το οποίο ο άνθρωπος δε μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς.