Το ΙΜΔΑ απέστειλε στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το παρακάτω έγγραφο:

Προς τον Πρόεδρο

της Εθνικής Επιτροπής

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύριο Κ. Παπαϊωάννου

Ενταύθα

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

          Με ειλικρινή ανησυχία πληροφορηθήκαμε τις εκφρασθείσες στο Νομικό Συμπόσιο με θέμα «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στη Σύγχρονη Δημοκρατία» (Μέγαρο Μουσικής, 2.4.2007) τις επίσημες δηλώσεις-κριτικές του μέχρι τούδε έργου ορισμένων Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και την αναγγελία της κυβερνητικής πρόθεσης να τεθούν όλες αυτές οι Αρχές υπό τον έλεγχο ειδικού οργάνου (ειδικής επιτροπής) της Βουλής. Προσετέθη, μάλιστα, από τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών ότι ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο.

          Τέτοιο μέτρο θα ήταν περιοριστικό του ρόλου των σημαντικών αυτών Αρχών, στην ανεξαρτησία των οποίων από την πολιτική εξουσία αποβλέπει η ίδρυσή τους διεθνώς, αλλά και το Σύνταγμά μας. Οι αρχές αυτές θεωρούνται ως εγγύηση αμερόληπτης και υπερκομματικής άσκησης εξουσίας. Γι’ αυτό ακριβώς εκχωρείται από την ίδια την πολιτική εξουσία σε κάθε Ανεξάρτητη Αρχή ένα μικρό μέρος των πολιτικών αρμοδιοτήτων της ιδιαζόντως λεπτό και υποκείμενο σε καταχρήσεις. Άλλωστε ο όρος «Ανεξάρτητες Αρχές Ελεγχόμενες» είναι οξύμωρος.

          Λόγω της σημασίας και των κινδύνων που τα προαναγγελθέντα μέτρα πιθανολογούν, παρακαλούμε να περιληφθεί το θέμα «Έλεγχος Ανεξάρτητων Αρχών» στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της ΕΕΔΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου

Πρόεδρος, ΙΜΔΑ

Αναπληρωματικό μέλος της ΕΕΔΑ