Συνέδριο με θέμα:

TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

 

5-7 Ιουνίου 2007

Τρίτη, 5 Ιουνίου

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30

18.15

Εισαγωγικές προσφωνήσεις

Καθηγ. Ι. Καράκωστας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομ. Καθηγ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Πρόεδρος ΙΜΔΑ

Κήρυξη έναρξης : Καθηγ. Δ. Ασημακόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών

18.45

Ι. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση και η Ελλάδα

Προεδρεύων : Α. Μπρεδήμας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ. Κρεμλής, Προϊστάμενος Διοικητικής μονάδας, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Επιτροπή ΕΕ

Το Περιβάλλον, η νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και η Ελλάδα

Β. Χριστιανός, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεμελιώδη ζητήματα της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά την οδηγία 2004/35/ΕΚ

Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Η διείσδυση του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος στο αντίστοιχο ελληνικό: η περίπτωση του Αχελώου

Μ. Κουσκουνά, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ευρωπαϊκή στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών και η ελληνική ανταπόκριση

Συζήτηση

Τετάρτη, 6 Ιουνίου

Αίθουσα Νομικής Βιβλιοθήκης «Ευρώπη», Μαυρομιχάλη 23

18.00

ΙΙ. Η Διεθνής Διάσταση και η Ελλάδα

Προεδρεύων : Σ. Μουσούρης, τ. Επίκ. Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντιπρόεδρος ΙΜΔΑ

Α. Μπρεδήμας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πρωτόκολλο του Κυότο και η "εμπορία ρύπων": η ελληνική και η κοινοτική διάσταση

Μ. Γαβουνέλη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών : το παράδειγμα της Σύμβασης του Aarhus

Φ. Λιβαδά, Νομική Σύμβουλος, Προϊστάμενη Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Υπουργείο Εξωτερικών

Διασυνοριακά ύδατα της Ελλάδας: το νομικό πλαίσιο

Ε. Ραυτόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Νομικός Σύμβουλος MAP/UNEP

Θαλάσσια περιβαλλοντική διακυβέρνηση, περιβαλλοντική κυριαρχία, και η μεταφορά πετρελαίου από τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης στη Μεσόγειο

Συζήτηση

Πέμπτη, 7 Ιουνίου

Αίθουσα Νομικής Βιβλιοθήκης «Ευρώπη», Μαυρομιχάλη 23

18.00

ΙΙΙ. Η Εθνική Διάσταση : Πραγματική και Νομική κατάσταση

Προεδρεύων : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Μέλος ΙΜΔΑ

Ι. Πολύζος, Αντιπρύτανης Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

Αθήνα, περιβαλλοντικές συνθήκες 2007 – Προβλήματα και προοπτικές

Κ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας

Η προστασία των δασών και η νομολογία του ΣτΕ

Α. Χαροκόπου, Δικηγόρος

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των υδάτων και η νομολογία του ΣτΕ

ΙV. Η προσφυγή του ΙΜΔΑ στην Επιτροπή Κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης: η ΔΕΗ και η μόλυνση της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης

Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΜΔΑ

Τ. Σταυρινάκη, Δικηγόρος, Ερευνήτρια ΙΜΔΑ

Συζήτηση

Συμπεράσματα

Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών