Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) αποφάσισε να απονέμει κάθε χρόνο δύο βραβεία-υποτροφίες για το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο – στο οποίο διαθέτει και έδρα – σε δυο μεταπτυχιακούς φοιτητές που κατά τη χρονιά που πέρασε έγραψαν τις καλύτερες μελέτες πάνω σε θέμα που όρισε το ΙΜΔΑ.

Στην απονομή αυτών των βραβείων συμπράττει και η Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι η αφομοίωση από τους νέους επιστήμονες του ότι κάθε πολιτική, γενική ή ειδική, που αφορά τον άνθρωπο ή/και την ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να εμπνέεται από τις αρχές και τους κανόνες των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αλλιώς, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο απάνθρωπη και πάντως αποτυχημένη.

Το θέμα που δόθηκε το 2006 ήταν: "Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από την άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου".

Η πρώτη απονομή αυτών των βραβείων-υποτροφιών θα γίνει την προσεχή Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 18.30 στην αίθουσα Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23.

Μετά σύντομη Εισαγωγή της Καθηγήτριας Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου με θέμα: Από τη θεωρία στην εφαρμογή των ΔΑ, θα γίνει η απονομή των βραβείων.

Λίγα λόγια θα πουν οι καθηγητές των βραβευθέντων και οι βραβευθέντες.

Στη συνέχεια θα αναγγελθεί το θέμα της δεύτερης βράβευσης που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2008.

Σας παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας του βραβευόμενους και αυτήν την προσπάθειά μας.

Η Πρόεδρος του ΙΜΔΑ Ο Γ. Γραμματέας της ΕΕΕ

και της ΕΕΕ

Καθηγ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Π. Κακκαλής

Αντιπρόεδρος ΑΠ, ετ.

Ο Γ. Γραμματέας του ΙΜΔΑ

Καθηγ. Ι. Φαρσεδάκης