ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

  

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) θέσπισε το 2006, και απένειμε για πρώτη φορά το 2007, δύο βραβεία-υποτροφίες για το Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου – όπου διαθέτει και έδρα. Τα βραβεία απονέμονται σε δύο επί πτυχίω ή μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι, κατά τη χρονιά που πέρασε, έγραψαν τις καλύτερες μελέτες σε θέμα που όρισε το ΙΜΔΑ.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να ενισχυθεί η εκ μέρους των νέων επιστημόνων κατανόηση και εμβάθυνση της θέσης ότι κάθε πολιτική που αφορά την ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί και να εναρμονίζεται με τις αρχές του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, της ζωής του, της αξιοπρέπειάς του και της ευημερίας όλων. Άλλως, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Τα θέματα που δόθηκαν το 2007 είναι τα εξής δύο: «Περιβάλλον, το μέγα πρόβλημα. Οι διατάξεις και η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο είναι ικανοποιητικές;» και «Οι εξελίξεις του Κυπριακού την περασμένη χρονιά». Μάλιστα, το δεύτερο θέμα αποφασίσθηκε να παραμένει το ίδιο κάθε χρόνο, όσο το Κυπριακό μένει αρρύθμιστο, για να διαδοθεί η μελέτη του σοβαρότατου αυτού εθνικού θέματος, που συνδέεται με παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παραβάσεις των σχετικών κανόνων διεθνούς δικαίου, και που δεν επισύρει την προσοχή των νέων επιστημόνων όσο πρέπει.

Η απονομή των βραβείων-υποτροφιών θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008 και ώρα 19.00’ στην αίθουσα της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23.

Σύντομες εισηγήσεις θα κάνουν οι κριτές καθηγητές και οι βραβευθέντες.

Θα ακολουθήσει δεξίωση προς τιμήν των βραβευθέντων σπουδαστών

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τους βραβευόμενους και αυτή την προσπάθειά μας.

Η Πρόεδρος

Καθηγ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου

             Ο Γεν. Γραμματέας

    Καθηγ. Ι. Φαρσεδάκης