Την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008 και ώρα19.00’ στην αίθουσα της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) βράβευσε τους σπουδαστές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε το 2007 για δύο υποτροφίες στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου – όπου το Ίδρυμά μας διαθέτει και έδρα. Είναι η δεύτερη χρονιά που το Ίδρυμα απονέμει ετήσια βραβεία σε εργασίες σπουδαστών επί συγκεκριμένων θεμάτων, που το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΔΑ ορίζει, από την οπτική γωνία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα θέματα για το 2007 ήταν δύο: «Περιβάλλον, το μέγα πρόβλημα. Οι διατάξεις και η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο είναι ικανοποιητικές;» και «Οι εξελίξεις του Κυπριακού την περασμένη χρονιά».

Για το θέμα του Περιβάλλοντος υποβλήθηκαν επτά μελέτες και για το Κυπριακό δύο.

Η Επιτροπή κρίσης (στο εξής Επιτροπή), αποτελούμενη από τους κ.κ.: Ομ. Καθηγ. Ι. Φαρσεδάκης, Καθηγ. Γ. Παπαδημητρίου και Αν. Καθηγ. Ι. Τασόπουλος, κλήθηκε να αξιολογήσει τις υποβληθείσες μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα, τη δομή, την τεκμηρίωσή τους και την προσωπική συμβολή του υποψηφίου.

Για το θέμα του Περιβάλλοντος: Η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και η καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου αποτελεί για την ανθρωπότητα τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της εποχής μας.

Το Κυπριακό εξ άλλου αποτελεί μείζον εθνικό θέμα και κυνική παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των λαών.

Παραθέτουμε μερικές κρίσεις της Επιτροπής για τις βραβευόμενες εργασίες.

Στην τελική αξιολόγηση η Επιτροπή επέλεξε καταρχήν δυο μελέτες για το περιβάλλον, ικανές να διεκδικήσουν την απονομή του βραβείου και του επαίνου. Πρότεινε προς βράβευση τη μελέτη του Σ. Μαυρογένη για την πληρότητα του περιεχομένου και το επίπεδο του προβληματισμού της. Η επιστημονική οπτική της μελέτης είναι αντικειμενική και ρεαλιστική. Ο συγγραφέας αντιλαμβάνεται την ευρύτητα του προβλήματος και αναλύει τα κενά που παρουσιάζει το διεθνές καθεστώς για το κλίμα και ειδικότερα το Πρωτόκολλο του Κιότο, αναδεικνύοντας τις «παράπλευρες απώλειες» των αυτοχθόνων της Αλάσκα και τη σημασία του διεθνούς δικαίου για την κλιματική αλλαγή στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επίσης πρότεινε προς έπαινο τη μελέτη του Ι. Α. Κόρκα, η οποία διακρίνεται για την κατανόηση των θέσεων τόσο της ελληνικής όσο και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, με την οποία ήλθε σε επαφή ο υποψήφιος, αλλά και την πραγμάτευση σημαντικών πτυχών της κλιματικής αλλαγής.

Για το Κυπριακό, η Επιτροπή προτείνει προς βράβευση την κοινή μελέτη του κ. Αναστάσιου Κωνσταντάρα και της κας Μαρίας Παπαϊωάννου και παρακαλεί το Δ.Σ. του Ιδρύματος να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας στο Στρασβούργο κατά το ½ εις έκαστον. Οι συγγραφείς αναδεικνύουν ορισμένες πτυχές του προβλήματος και εξετάζουν την επιρροή που άσκησαν σε αυτό οι εξελίξεις κατά το 2006 και 2007. Επίσης τονίζουν τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη λύση του Κυπριακού.