Το πλήρες κείμενο της έκθεσης στα ελληνικά βρίσκεται στην στήλη "Νομολογία", υποκατηγορία "Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων"