Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) εκφράζει την ανησυχία του για την περίπτωση του φοιτητή Νίκου Διακογεωργίου που, όπως φαίνεται, υπέστη εγκαύματα από χημικές ουσίες, πιθανώς από τη χρήση εκ των πλησίον δακρυγόνων ουσιών, για διάλυση συγκέντρωσης.

          Η βλαβερή αυτή για την υγεία διαδηλωτών και αστυνομικών χρήση γίνεται συχνότερα τελευταία, λόγω των διαδηλώσεων που έγιναν συχνότερες.  Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διαδηλώσεις αυτές στοχεύουν στην προστασία νομίμων διεκδικήσεων και συμφερόντων των πολιτών μέσω ειρηνικών τρόπων, δηλαδή με την άσκηση δικαιωμάτων τους κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο (των δικαιωμάτων να συνέρχονται, να συναθροίζονται και να εκφράζουν τις διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις τους ελεύθερα).  Τελευταία, μάλιστα, πολλές νόμιμες διεκδικήσεις των πολιτών είναι ανάγκη να απαιτηθούν δημοσία και ομαδικά για να επιτευχθεί προστασία από τους αρμοδίους.

          Εκείνο που πρέπει να απαγορευθεί και εξαλειφθεί, όπως και άλλοτε ζητήσαμε – είναι το φαινόμενο των κουκουλοφόρων που διαπράττουν βιαιοπραγίες σε βάρος αναίτιων πολιτών, συχνά οικονομικά αδυνάτων.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Για το ΙΜΔΑ

Η Πρόεδρος

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου