ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει σεμινάριο με εισηγήτρια τη Μ.-Α. Κωστοπούλου (Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LLM mult) για την προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ.

 Το σεμινάριο ξεκινά την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 και απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική και ουσιαστική γνώση της διαδικασίας εξέτασης μιας προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ.

 Για περισσότερες πληροφορίες εδώ