Δελτίο Τύπου με αφορμή την εκδήλωση για την έκδοση της μελέτης της Προέδρου του ΙΜΔΑ, Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, με τίτλο:

«Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες. Πολύτιμο πρότυπο κοινωφελούς ζωής και δράσης για τους λοιπούς Έλληνες και τους άλλους λαούς του κόσμου»


MFHR Hpeirwtes2

Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργάνωσε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του εκδήλωση με αφορμή την έκδοση της μελέτης της Πρόεδρου του ΙΜΔΑ, Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου με τίτλο «Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες. Πολύτιμο πρότυπο κοινωφελούς ζωής και δράσης για τους λοιπούς Έλληνες και τους άλλους λαούς του κόσμου»(A.P. Publications 2017, 71 σελ.). Μέσα από την αφήγηση προσωπικών βιωμάτων, εμπειριών και την παράθεση στοιχείων που συμπληρώνονται με ιστορικά γεγονότα, η έκδοση στοχεύει στην ανάδειξη της μεγάλης συμβολής των Ηπειρωτών και Ηπειρωτισσών, τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.


Το βιβλίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναφορές στις εξαιρετικές ικανότητες των Ηπειρωτών σε διάφορους τομείς, όπως στην αρχιτεκτονική, την αργυροχοΐα, την εκπαίδευση που συνέβαλαν στην εν γένει ανάπτυξη τόσο της περιοχής της Ηπείρου όσο και της Ελλάδος. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται στους Ηπειρώτες ευεργέτες που προσέφεραν σημαντικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Στις εισαγωγικές σκέψεις της, η Πρόεδρος του ΙΜΔΑ εξέφρασε το θαυμασμό της για τους Ηπειρώτες, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους - αφιλοκέρδεια, φιλοπατρία, ανωνυμία, αίσθηση καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο - που αποτελούν αξιομίμητο παράδειγμα.


Ο κ. Π. Νούτσος, ομ. καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εξήρε τη σημασία του βιβλίου, επισημαίνοντας ότι «είναι μια εξαιρετική και περιεκτική σύνθεση, με την οποία μπορεί κανείς να διαπιστώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τους Ηπειρώτες πρότυπο κοινωφελούς ζωής και δράσης». Ο κ. Γ. Δόσης, Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, αναφέρθηκε στην πολυσχιδή δράση της Συνομοσπονδίας με σκοπό την ανάπτυξη του τεράστιου πολιτιστικού αποθέματος των Ηπειρωτών σε διάφορους κοινωνικούς τομείς. Η κ. Λ. Κουράκου, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, σημείωσε ότι το εν λόγω έργο «έρχεται να προβάλει αξίες και πρότυπα ζωής και μας παρακινεί με τον τρόπο του να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, να παραδειγματιστούμε από ανθρώπους που δεν τους έκαμψαν οι δυσκολίες, που με ψυχή και θάρρος μπροστά σε μεγάλες φουρτούνες βγήκαν νικητές». Τη συνεδρία συντόνισε ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισηγήσεις για το έργο των Ηπειρωτών πραγματοποίησαν επίσης οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΜΔΑ Απόστολος Βλαχογιάννης, Διονυσία Βαρθάλη και Θεανώ Μανέτα.