"Η Κύπρος προ των πυλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"-Ημερίδα

"Αντιτρομοκρατικά μέτρα και Δικαιώματα του Ανθρώπου" - Vienna Colloquium
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Δημοκρατία (Πανεπιστήμιο του Graz) και με τη Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης οργάνωσαν στη Βιέννη, στη μεγάλη αίθουσα της Διπλωματικής Ακαδημίας, Ημερίδες στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2002 με θέμα Αντιτρομοκρατικά μέτρα και Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Παραθέτουμε το πρόγραμμα.Marangopoulos Foundation
for Human Rights

Colloquium on “Anti-terrorist Measures and Human Rights”

Organized by: Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR), European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) and Vienna Diplomatic Academy

Venue: Vienna Diplomatic Academy
Time: 30-31 October 2002
Programme

Wednesday, 30 October 2002

10.00 Opening Addresses by the organizers
10.30 I. International Anti-terrorist Measures and Human RightsChair: Prof. Alice Yotopoulos-Marangopoulos, President of MFHR
Human Rights as Standards and Framework Conditions for Anti-Terrorist Measures- European Standards and Procedures- United Nations Standards and ProceduresSpeakers: Martin Eaton, Vice-Chair of the Steering Committee for Human Rights of the Council of Europe and Christiane Bourloyannis-Vrailas (MFHR) Discussion
11.15 Break
11.45 A. United Nations Measures against TerrorismChair: Dr. Odette Jankowitsch-Prevor- The Role of the Counter Terrorism Committee of the Security Council- The Progress made in the Ad Hoc Committee on TerrorismSpeakers: Walter Gehr, UN Security Council Secretariat, and Michael Postl, Austrian Ministry of Foreign Affairs;- The Work of the Terrorism Prevention Branch of the ODCCP in ViennaSpeaker: Alexander Schmid, Terrorism Branch of ODCCP;Discussion
13.00 Lunch at Vienna Diplomatic Academy (€ 10,50 with registration)
14.00 B. European Measures against TerrorismChair: Prof. Wolfgang Benedek, Director of ETC, University of Graz Speakers: Anthonius W. de Vries, Economic and Financial Sanctions Coordinator, European Commission, General Direction for External Relations, Martin Eaton, Vice-Chair of the Steering Committee for Human Rights of the Council of Europe Discussion
15.30 Break
16.00 C. National Anti-terrorist Measures and Human RightsChair: Prof. Wolfgang Benedek, Director of ETC, University of Graz- Concepts of State of Emergency and Rule of LawSpeaker: Prof. Kevin Boyle, Human Rights Centre University of Essex
Case Studies: Analysis of National Measures- Measures of OSCE states (incl. USA) : Dr. Aaron Rhodes, Executive Director of Helsinki Federation for Human Rights, Vienna- Measures of the UK: Prof. Tom Hadden, Queen’s University Belfast- Measures of Greece: Prof. Alice Yotopoulos-Marangopoulos, MFHR- Measures of Austria: Dr. Roland Miklau, Austrian Ministry of JusticeDiscussion
18.30 - Panel Discussion on Anti-terrorist Measures and Human Rights with Mr. Peter Schieder, MP, Austria, Chair of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe; Prof. Kevin Boyle, Human Rights Centre University of Essex., Dr. Aaron Rhodes, Executive Director of Helsinki Federation for Human Rights, Vienna; Mr. Heinz Patzelt, Amnesty International; OrganizersChair: Ambassador Ernst Sucharipa, Director, Diplomatic Academy of Vienna
-


Thursday 31 October 2002

9.00 Preventive Measures against Terrorism and Human SecurityChair: Dr. Walther Lichem, Austrian Ministry of Foreign Affairs- Issues of jus ad bellum and jus in belloSpeaker: Prof. Giorgio Gaja, University of Florence, Italy, Member of the International Law Commission- Human Security and Prevention of TerrorismSpeaker: Prof. Wolfgang Benedek, Director of ETC, University of GrazDiscussion
10.30 Break
11.00 Concluding Session – Safeguarding Human Rights as Essential Component in the Fight Against Terrorism Chair: Ambassador Ernst Sucharipa, Director of the Vienna Diplomatic AcademyPanel Discussion: Walter Schwimmer, General Secretary of the Council of Europe, Prof. Tom Hadden, Queen’s University Belfast, Prof. Alice Yotopoulos-Marangopoulos, President of MFHR, Prof. Wolfgang Benedek, ETC, Graz

Für die Unterstützung danken wir/We thank for the support of: Austrian Association for Foreign Policy, United Nations Association of Austria, Boltzmann Institute for Human Rights, City of ViennaΗ εκδήλωση έκλεισε με συμπεράσματα που παρουσίασαν οι παρακάτω :

1. Ο κ. W. Schwimmer, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος τόνισε τα κύρια σημεία των Κατευθυντήριων Γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θέμα, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάγκη σεβασμού των ΔΑ κατά την πάλη εναντίον της τρομοκρατίας και της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ μέτρων και αναχαιτιζομένων κινδύνων. Ο ομιλητής τόνισε και την ανάγκη αύξησης και καλύτερης οργάνωσης της προστασίας των αδυνάτων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών κατηγοριών ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανάσχεση του τρομοκρατικού φαινομένου.

2. Ακολούθησε η καθηγ. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία εξέφρασε τη συμφωνία της με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την επείγουσα ανάγκη λήψης κοινωνικών μέτρων υπέρ των στερημένων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών κατηγοριών και λαών. Συνεχίζοντας τη σκέψη του κ. Schwimmer, τόνισε ότι ο πόλεμος και μάλιστα ο προληπτικός, σαν αντιτρομοκρατικό μέτρο είναι κατεξοχήν δυσανάλογο σε σχέση με την τρομοκρατική απειλή, διότι επιφέρει θανάτους και καταστροφές σε πολύ μεγαλύτερη έκταση σε βάρος ολόκληρης της χώρας κατά της οποίας, πραγματοποιείται η επίθεση και του πληθυσμού της, από οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια μάλιστα απλώς πιθανή. Εξ άλλου η πρόσφατη πείρα έδειξε ότι ο πόλεμοι αυτοί μάλλον ζωογονούν παρά εξαφανίζουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

3. Ο καθηγητής Wolfgang Benedek, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Kέντρου Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Δημοκρατία, Πανεπιστήμιο του Graz, εκφράστηκε υπέρ μιας προσέγγισης για την ανθρώπινη ασφάλεια η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του πλήρους σεβασμού όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία ολιστική έννοια δηλαδή τόσο των ατομικών και πολιτικών, όσο και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Τούτο απαιτεί διεθνή συνεργασία και κυρίως στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ο ομιλητής εξέφρασε την άποψη ότι η τρομοκρατία δεν θα μπορέσει να προληφθεί εάν δεν δοθεί στις οικονομικά και πολιτικά περιθωριοποιημένες πλειονότητες του κόσμου η προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος βασισμένου στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

4. Ο Καθηγητής Tom Ηadden, Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Queens University Belfast, ετόνισε και αυτός την ανάγκη αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών της τρομοκρατίας, τόνισε δε ιδιαίτερα τη σημασία εξεύρεσης πολιτικής λύσης των μακρόχρονων διαφορών που συνεπάγονται έναν ατέρμονα κύκλο βίας, όπως π.χ στη Μέση Ανατολή.